NIEUWBOUWRAALTE UPDATE

Facebook / Sallandia / Carnavalsoptocht / EvenementenRaalte / NieuwbouwRaalte

BOUW WONINGEN ELZENLAAN RAALTE JUNI 2024

Bouw 6 woningen aan de Elzenlaan in Raalte is in volle gang.

Bron: VTV Sallandia / 5-7-2024

ST. BERNADETTESCHOOL NAAR SPORTPARK HEETEN

RAALTE - Sportpark Heeten is de meest geschikte locatie voor nieuwbouw van de St. Bernadetteschool. Dat concludeert de gemeente Raalte op basis van het haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd met schoolbestuur Mijnplein en Plaatselijk Belang Heeten. De reden voor de nieuwbouw is dat het huidige schoolgebouw sterk is verouderd. Het college stelt voor om op de nieuwe locatie een school te bouwen met daarbij onder meer ook kinderopvang, vroeg- en voorschoolse educatie en buitenschoolse opvang; een zogenaamd Integraal Kindcentrum.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2024/06/st-bernadetteschool-naar-sportpark-heeten

Bron: Salland Centraal / 27-6-2024

Nieuwbouw Elzenlaan Raalte 2-6-2024

Fotos: VTV Sallandia / 5-6-2024

BOUW 22 WONINGEN FRANCISCUSHOF ZUID IN RAALTE KAN VAN START

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In deze tweede fase gaat het om 22 kavels voor de bouw van 16 vrijstaande woningen en 6 twee-onder-één-kapwoningen.

De kavels worden in particulier opdrachtgeverschap uitgegeven. Dat betekent dat kopers, eventueel samen met de medebouwers, zelf hun architect en aannemer kunnen kiezen.

Lees verder: www.salland1.nl/bouw-22-woningen-franciscushof-zuid-in-raalte-kan-van-start

Bron: Salland1 / Fenna Bons / 24-5-2024

Deventerstraat Elzenlaan 10 mei 2024

Bouw woningen hoek Deventerstraat Elzenlaan gereed

Bron: VTV Sallandia / 13-5-2024

SCHETS RONDWEG MARIËNHEEM ZORGT VOOR ONRUST

RAALTE/MARIËNHEEM - Een schets van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de route van de rondweg van de N35 bij Mariënheem zorgt momenteel voor nogal wat beroering. Die werkkaart werd enkele weken geleden gepresenteerd tijdens een infoavond in het kader van de MIRT-verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2024/04/schets-rondweg-marinheem-zorgt-voor-onrust

Bron: Salland Centraal / 30-4-2024

Hoogspanningskabels 23-4-2024

Opbouw eindmast. Vanaf dit punt worden de hoogspanningskabels onder de grond geleid.

Fotos: VTV Sallandia / 23-4-2024

SCHOONHEETENSHOFJE: VIJF WONINGEN VOOR JONGERE OUDEREN

RAALTE/MARIËNHEEM - Het is een trend. Ontwikkelaars en eigenaren kiezen op het platteland steeds vaker voor bijzondere woonvormen. Van tiny houses tot speciale woningbouwprojecten in hofjesvorm voor kapitaalkrachtige senioren. Hans Westenenk (initiatiefnemer) en Barry Jonkman en Wout Jansen Holleboom (De Veenkeizer, de projectontwikkelingstak van Bajo Bouw in Mariënheem) boren met hun nieuwe project het Schoonheetenshofje een nieuwe doelgroep aan: jongere ouderen die van het platteland komen.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2024/04/schoonheetenshofje-vijf-woningen-voor-jongere-ouderen

Bron: Salland Centraal / 19-4-2024

Deventerstraat Elzenlaan 18 april 2024

Sloop v.m. STARA pand aan de Elzenlaan in Raalte. Videofragment: Donderdag 18 april 2024

Video: VTV Sallandia / 18-4-2024

SLOOP VM STARA / KRINGLOOP PAND

Sloopbedrijf Lagemaat uit Heerde is gestart met de afbraak van het resterende deel van het voormalige Stara pand aan de Elzenlaan in Raalte.

BOUW GESTART 20 DUURZAME EN COMPACTE WONINGEN IN HEINO

Het allereerste kalkzandsteen bouwelement van de eerste 20 woningen in de Molenwijk in Heino, is gisteren door middel van een bouwkraan in de fundering geplaatst. Directeur-bestuurder Marijke Kool van SallandWonen en aannemer Hans Valk waren hierbij aanwezig. In de Heinose wijk worden uiteindelijk 100 woningen gebouwd en dit moet een groene wijk worden, omgeven door veel natuur, opvang van water en natuur om te spelen.

Lees verder: www.salland1.nl/bouw-gestart-20-duurzame-en-compacte-woningen-in-heino

Bron: Salland1 / Sonja Veneman / 11-4-2024

"VERANDER DE N35 DIRECT IN EEN SNELWEG": OVERIJSSEL WIL N35 METEEN GROOTS AANPAKKEN

Als we de N35 toch onder handen gaan nemen, doe het dan maar direct goed. Dat is kort gezegd de wens van een meerderheid van de provinciale politieke partijen, die richting Den Haag wordt uitgesproken. Dus niet enkel kruisingen aanpakken en een rondweg rond Mariënheem, maar van de N35 direct een vierbaans (2x2) snelweg maken tussen Zwolle en Nijverdal. "We hebben nu een kans."

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/2326752/verander-de-n35-direct-in-een-snelweg-overijssel-wil-n35-meteen-groots-aanpakken

Bron: RTV Oost / Arnoud de Vries / 26-3-2024

GEMEENTE AAN DE SLAG MET NIEUWE WONINGEN IN BROEKLAND

RAALTE – De gemeente Raalte gaat aan de slag met de ontwikkeling van de vijfde fase van de woningbouw op ’t Broeck in Broekland. Het beoogde gebied meet circa anderhalve hectare en kan (naar verwachting) plaats bieden aan circa dertig woningen.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2024/03/gemeente-aan-de-slag-met-nieuwe-woningen-in-broekland

Bron: Salland Centraal / 19-3-2024

VOORBEREIDINGEN VERWIJDEREN HOOGSPANNINGSMASTEN RAALTE ZUID

Een tijdelijke weg van staalplaten moet worden aangelegd vanaf de Overkampsweg langs de ijsbaan naar de mast in de voormalige IVN-natuurtuin. De dijk met het fietspad aan het kanaal is niet geschikt voor zwaar transport. Het groen rondom de mast is inmiddels verwijderd.

Foto: VTV Sallandia / 14-3-2024

TWEEDE FASE KAVELUITGIFTE MOLENWIJK HEINO VAN START

RAALTE - De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Molenwijk. In deze tweede en laatste fase gaat het om 33 kavels voor de bouw van zeven vrijstaande woningen, veertien twee-onder-éénkapwoningen en twaalf rijwoningen. De kavels worden in particulier opdrachtgeverschap uitgegeven. Dat betekent dat kopers, eventueel samen met de medebouwers, zelf hun architect en aannemer kiezen.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2024/03/tweede-fase-kaveluitgifte-molenwijk-heino-van-start

Bron: Salland Centraal / 13-3-2024

VERKABELEN HOOGSPANNINGSVERBINDING RAALTE / 8-3-2024

In de wijken Langkamp en Vloedkampen in Raalte wordt de hoogspanningsverbinding (110 kV) ondergronds gebracht. Ook wordt het elektriciteitsnet in en rondom Raalte verbeterd en versterkt.

Foto: VTV Sallandia / 8-3-2024

DRUKTE OP DE N35: DEZE OPLOSSINGEN WORDEN ONDERZOCHT

Het wordt steeds drukker op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal, wat leidt tot onveilige verkeerssituaties. Daarom kan je van vandaag tot en met 16 april je mening geven over de verschillende oplossingen die worden onderzocht om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming daar te verbeteren. In jouw zienswijze mag je ook eigen ideeën inbrengen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Ook worden er inloopbijeenkomsten gegeven voor meer informatie.

Lees verder: www.salland1.nl/drukte-op-de-n35-deze-oplossingen-worden-onderzocht

Bron: Salland1 / Benjamin Borgman / 6-3-2024

Ondergronds brengen hoogspanningslijnen in Raalte-Zuid gaat nu hard

RAALTE - Het gaat hard met de verkabeling (het ondergronds brengen van de 110 kv hoogspanningslijnen) in Raalte Zuid, de wijken Vloedkampen en Langkamp. Op zes verschillende bouwplaatsen, van de oostkant van het Overijssels Kanaal tot de westkant van de Nieuwe Deventerweg, wordt hard gewerkt. De ondergrondse boringen, gemiddeld op een diepte van rond de twintig meter, begonnen afgelopen zomer. Dat werk moet tegen de komende zomer afgerond zijn. Daarna worden dan de overbodige masten verwijderd. Dat kan soms een flinke klus worden.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2024/02/ondergronds-brengen-hoogspanningslijnen-in-raalte-zuid-gaat-nu-hard

Bron: Salland Centraal / 29-2-2024

TenneT bereidt verkeersdeelnemers Raalte voor op druk bouwverkeer

Netwerkbeheerder TenneT zal de komende jaren met groot bouwverkeer door Raalte heen trekken voor het vernieuwen en versterken van de elektriciteitsvoorziening van het dorp. Om fietsers bewust te maken van de risico's die dat met zich meebrengt, deelden TenneT, Qirion en Spie vanochtend fietslampjes uit aan passerende fietsers.

TenneT werkt in verschillende projecten in en
rondom Raalte. Zo zal het hoogspanningsstation aan de Westdorplaan worden vervangen en de bovengrondse hoogspanningsverbinding in de bebouwde kom wordt ondergronds gebracht.

Lees verder: www.salland1.nl/tennet-bereidt-verkeersdeelnemers-raalte-voor-op-druk-bouwverkeer

Bron: Salland1 / Erik Van Luttikhuizen / 28-2-2024

Mariënheem lijkt pas op de plaats te moeten maken aangaande de N35

Opgetogen trok waarnemend burgemeester Arco
Hofland naar Den Haag om de minister verder te
overtuigen om geld vrij te maken voor de N35
kwestie in Mariënheem. Hoopvol gestemd, samen
met de inwoners van het dorp. Echter lijkt een
ieder pas op de plaats te moeten maken omdat
Minister Harbers het besluit door wil schuiven naar
het volgende kabinet. Donderdag zal het debat in
Den Haag voor uitsluitsel moeten gaan zorgen.

Lees verder: www.salland1.nl/marienheem-lijkt-pas-op-de-plaats-te-moeten-maken-aangaande-de-n35

Bron: Salland1 / Erik Van Luttikhuizen / 22-1-2024

Overijsselse N35 toch aangepakt: Kamermeerderheid maakt alsnog geld vrij

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de begroting van Rijkswaterstaat aanpassen zodat er toch geld beschikbaar komt voor de aanpassing van een onhoudbare verkeerssituatie in het Overijsselse dorp Mariënheem. Dat dorp wordt al tientallen jaren doorsneden door de drukke rijksweg N35.

Lees verder: www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5430434/n35-marienweerd-nsc-vvd-bbb-pvv-rijksweg-dorp

Bron: RTL Nieuws / 19-1-2024

Verkabelen hoogspanningsverbinding Raalte

Aanleg hoogspanningskabels onder de Westdorplaan in Raalte.

In de wijken Langkamp en Vloedkampen in Raalte wordt de hoogspanningsverbinding (110 kV) ondergronds gebracht. Ook wordt het elektriciteitsnet in en rondom Raalte verbeterd en versterkt.

Foto: VTV Sallandia / 17-1-2024

Raalte legt woningbouwplannen voor locatie Bredenhorst ter inzage

RAALTE - Het Raalter college van B&W is akkoord met het ontwerpbestemmingsplan voor de locatie Bredenhorst in Raalte. Het is de bedoeling om daar, tussen de N35, de Burgemeester Zuidwijklaan en de Vrieswijk, in totaal 53 woningen te realiseren. Het ontwerpbestemmningsplan ligt sinds 7 december voor een periode van zes weken ter inzage.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2023/12/raalte-legt-woningbouwplannen-voor-locatie-bredenhorst-ter-inzage

Bron: Salland Centraal / 13-12-2023

N35 Mariënheem: “Veiligheid kun je niet in geld uitdrukken”

Er is veel om te doen: de N35 in Mariënheem. Gerard Nij Bijvank, van plaatselijk Belang Mariënheem, en inwoner van het dorp Rolf Scheerder waren te gast bij het actualiteitenprogramma Salland Magazine om te praten over de rondweg die volgens minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) prioriteit krijgt.

Al 30 jaar maken bewoners zich zorgen over de verkeersveiligheid van de oversteekplaats en de voetgangerstunnel. Ondanks dat mensen al zo lang gewend zijn aan de huidige situatie, heeft een oplossing volgens Nij Bijvank zeker nut: “In de jaren 90 is al bewezen dat het, vooral op het gebied van veiligheid, zo’n cruciaal punt is. Zo cruciaal dat je het naar een ander punt buiten het dorp moet verleggen. En daar is de rondweg als oplossing voor in de plaats gekomen.”

Lees verder: www.salland1.nl/n35-marienheem-veiligheid-kun-je-niet-in-geld-uitdrukken

Bron: Salland1 / Benjamin Borgman / 5-12-2023

Nog steeds geen oplossing voor problemen rondom Rijksweg N35 Mariënheem

Al 30 jaar maken bewoners van en rondom het dorp Mariënheem zich zorgen over de verkeersveiligheid van de oversteekplaats en de voetgangerstunnel. In maart dit jaar werd er besloten om het project te pauzeren vanwege stikstofproblemen, stijgende prijzen in de bouw en personeelstekorten. Onlangs is er door minister Harbers toegezegd dat de rondweg prioriteit krijgt. Maar vooralsnog is er geen oplossing gevonden voor het probleem. Camera: Vincent Zoomers Interviews & Montage: Martijn van Wieringen

Youtube: www.youtube.com/watch?v=Z7Rr-5jb2Ic

Bron: Salland1 / 4-12-2023

NIEUWBOUW VM STARA LOCATIE DEVENTERSTRAAT ELZENLAAN OKTOBER 2023

Nieuwbouw locatie voormalige Stara Deventerstraat Elzenlaan Raalte.

Bron: VTV Sallandia / 1-11-2023

Sloop Douma Woningen Raalte

Sloop van de woningen van de voormalige deurenfabriek Douma. Bouwjaar 1928

Sloop vrijdag 13 oktober t/m donderdag 19 oktober 2023

Youtube: www.youtube.com/watch?v=cwKZ1kBSkkM

Video: VTV Sallandia / 26-10-2023

Douma Woningen Raalte

Sloop van de woningen van de voormalige deurenfabriek Douma in Raalte

Bron: VTV Sallandia / 20-10-2023

Douma Fabriek Raalte 11-9-2023

Sloop van het laatste stuk van de voormalige deurenfabriek Douma in Raalte

Youtube: www.youtube.com/watch?v=eO5g8sR75Oo

Video: VTV Sallandia / 18-9-2023

NIEUWBOUW VM STARA LOCATIE DEVENTERSTRAAT ELZENLAAN 12-9-2023

Nieuwbouw fundering locatie voormalige Stara Deventerstraat Elzenlaan Raalte.

Foto: VTV Sallandia / 14-9-2023

Rotonde N348 N332 Raalte

Werkzaamheden aan de rotonde bij Raalte is onderdeel van het groot onderhoud aan de N348 tussen Raalte en Deventer.

Youtube: www.youtube.com/watch?v=UjHA1hxD8vY

Bron: VTV Sallandia / 6-9-2023

Rotonde N348 N332 Raalte

Werkzaamheden aan de rotonde bij Raalte is onderdeel van het groot onderhoud aan de N348 tussen Raalte en Deventer.

Rotonde N348 N332 Raalte 31-8-2023

Douma Fabriek Raalte 23-8-2023

Sloop woningen Douma-fabriek

Bron: VTV Sallandia / 23-8-2023

Deventerstraat Elzenlaan juli 2023

Youtube: www.youtube.com/watch?v=Uh-QYIc5Atk

Video: VTV Sallandia / 16-8-2023

Verkabelen hoogspanningsverbinding Raalte

In de wijken Langkamp en Vloedkampen in Raalte wordt de hoogspanningsverbinding (110 kV) ondergronds gebracht. Ook wordt het elektriciteitsnet in en rondom Raalte verbeterd en versterkt. Opnamens werkzaamheden 12 mei en 26 juli 2023

Youtube: www.youtube.com/watch?v=Lo5P2sF6YQ4

Video: VTV Sallandia / 5-8-2023

Ondergronds brengen hoogspanningskabels Raalte-Zuid echt begonnen

RAALTE - Het verkabelen, oftewel het ondergronds brengen, van de hoogspanningskabels in de wijken Langkamp en Vloedgraven in Raalte-Zuid is nu echt van start gegaan. In opdracht van netbeheerder TenneT is aannemer A. Hak vorige week begonnen met het inrichten van onder meer het werkterrein op het (speel)veld achter het hoogspanningsstation aan de Westdorplaan. Hier komt de boorinstallatie te staan.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2023/07/ondergronds-brengen-hoogspanningskabels-raalte-zuid-echt-begonnen

Bron: Salland Centraal / 14-7-2023

Foto: VTV Sallandia

Douma Fabriek Raalte 21-6-2023

Youtube: www.youtube.com/watch?v=oq-GhswCTjE

Bron: VTV Sallandia / 21-6-2023

Bouwen - Gemeente Raalte

Youtube: www.youtube.com/watch?v=AVqLwjrOvQs

Bron: Gemeente Raalte / 20-6-2023

Sloop Douma schoorsteen in Raalte 15-6-2023

Youtube: www.youtube.com/watch?v=uLyylqNMacU

Bron: VTV Sallandia / 15-6-2023

Sloop Douma schoorsteen in Raalte

De 27 meter hoge schoorsteen van de voormalige deurenfabriek Douma is donderdag 15 juni 2023 rond 9 uur s'ochtens tegen de vlakte gegaan. De schoorsteen is gebouwd tijdens de tweede wereldoorlog met toestemming van de Duitse bezetter.

Bron: VTV Sallandia / 15-6-2023

Douma Fabriek Raalte 6-6-2023

Bron: VTV Sallandia / 9-6-2023

Vernieuwd centrum Raalte feestelijk geopend

Youtube: www.youtube.com/watch?v=iPPN3q857cI

Bron: VTV Sallandia / 29-5-2023

Herinrichting Centrum Raalte / April Mei

De Grote Markt en de Plas in het centrum van Raalte krijgen een flinke opknapbeurt. Het nieuwe plein wordt een groene plek, met ruimte voor horeca en evenementen. En natuurlijk om te winkelen.

Youtube: www.youtube.com/watch?v=YGsc6_bYW1E&t=1s

Video: VTV Sallandia / 28-5-2023

FOTO/VIDEO REPORTAGES

VTV SALLANDIA WEBSITES