NIEUWBOUWRAALTE UPDATE

Drie woon-werkkavels op locatie Timmermanshuis

RAALTE - Het Raalter college van B&W is akkoord met de ontwikkeling van drie woon-werkkavels op de voormalige Timmermanshuislocatie in Nieuw Heeten. Met het plan wordt uitvoering gegeven aan de wens van PB Nieuw Heeten om vestiging van lokale bedrijven mogelijk te maken. De gemeente start nu met de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan.

In 2014 stelde de gemeente samen met het dorp een visie op voor de ruimtelijke ontwikkeling. De locatie Timmermanshuis, de plek waar eerder het gelijknamige dorpshuis stond, werd daarbij aangewezen als zoekgebied voor woningbouw. “Weliswaar is de locatie in eerste instantie niet specifiek aangewezen voor woon-werk kavels, maar gezien de behoefte is het een goede optie deze beschikbare locatie als zodanig in te vullen”, zo stelt de gemeente nu. De locatie heeft een totale oppervlakte van 6.282 m2 en is in volledig eigendom van de gemeente Raalte. Naast PB Nieuw Heeten dachten ook omwonenden en geïnteresseerden in een woon-werk kavel mee.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2020/05/drie-woon-werkkavels-op-locatie-timmermanshuis

Bron: Salland Centraal / 29-5-2020

Alles valt op zijn plek in keuze voor nieuwbouwwoning aan de rand van Heino

Wat doe je als de man graag buitenaf wil wonen en de vrouw het liefst in het dorp blijft? Dan kun je er voor kiezen om een aantal avonden te soebatten waarbij één van de twee gelijk krijgt en de ander blijft mokken. Of je kiest gewoon voor de gulden middenweg. Roland Mulder en Sandra Roesink kozen voor de laatste optie en bouwden een nieuw huis aan de Marktstraat. Duidelijk nog in de bewoonde wereld, maar met uitzicht op bos en weilanden.

Het verhaal wordt nog mooier als het stel de aanloop naar hun riante nieuwbouwwoning uit de doeken doet. “Ik heb er altijd van gedroomd om ooit onze eigen woning te ontwerpen”, begint Roland, in het dagelijks leven werkvoorbereider bij een bouwbedrijf. “En dit was hét moment. Ik stond te popelen om onze ideeën te verwerken in een eigen ontwerp en financieel haalbaar plan.” Nadat de keuze was bepaald (nieuwbouw aan de rand van Heino) kwam dit unieke plekje in de nabijheid van de brandweerkazerne al snel in beeld. “Het leek wel voorbestemd, want de grond was eigendom van Summercamp Heino. En laat dat nu de plek zijn waar wij beiden hebben gewerkt en waar we elkaar hebben ontmoet…”

Lees verder: www.hoezoheino.nl/alles-valt-op-zijn-plek-in-keuze-voor-nieuwbouwwoning-aan-de-rand-van-heino

Bron: Hoezo Heino / 28-5-2020

Streep door plannen extra woonerf in Raalte Noord, kleinere ontwikkeling wel mogelijk

RAALTE - Het Raalter college van B&W werkt toch niet mee aan een verzoek om aan de rand van Raalte-Noord zeven Rood voor Rood-woningen te bouwen. De plannen voor de zeven woningen, die één erf zouden vormen, waren omstreden bij meerdere omwonenden. Wel wil de gemeente meewerken aan een kleiner aantal Rood voor Rood-woningen op dezelfde locatie (aansluitend op een appartementengebouw aan de Koolmees). Het college denkt daarbij aan maximaal vier woningen.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2020/05/streep-door-plannen-extra-woonerf-in-raalte-noord-kleinere-ontwikkeling-wel-mogelijk

Bron: Salland Centraal / 28-5-2020

Herinrichting Almelosestraat / 21-5-2020

Bron: VTV Sallandia / 25-5-2020

Minister heeft geen haast met aanpakken N35: "Dat baart zorgen"

Waar de provincie Overijssel niet kan wachten om de N35 verder te verbreden, lijkt minister Van Nieuwenhuizen minder haast te hebben. "De Kamer riep haar op om in het eerste kwartaal van 2020 afspraken met ons te maken", zegt gedeputeerde Bert Boerman. "We hebben nu nog geen afspraak staan, dat baart zorgen."

De N35 wordt alleen maar drukker. Dat blijkt uit een verkeersonderzoek naar de weg, uitgevoerd door het Rijk en de provincie Overijssel. Boerman wil het deel tussen Wijthmen en Nijverdal daarom verbreden en de maximumsnelheid verhogen naar 100 kilometer per uur.

Boerman wil snel met de minister om tafel, want de tijd dringt. Volgens de gedeputeerde kan het zomaar tien jaar duren voordat de eerste schop de grond in gaat. "Dus als we nu niet starten, staat het verkeer straks stil op de N35."

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/330927/Minister-heeft-geen-haast-met-aanpakken-N35-Dat-baart-zorgen

Bron: RTV Oost / 22-5-2020

Provincie wil doorpakken met verbreden N35: "Genoeg onderzoek gedaan"

De N35 is de afgelopen jaren drukker geworden en die drukte neemt alsmaar toe. Dat blijkt uit verkeersonderzoek naar de weg, uitgevoerd door het Rijk en de provincie Overijssel. Gedeputeerde Bert Boerman heeft zijn conclusies getrokken: hij wil de weg verbreden en de snelheid verhogen. Liever vandaag dan morgen.

Het verkeer tussen Wijthmen en Nijverdal is de afgelopen jaren met 25 procent toegenomen, zo blijkt uit het onderzoek. En die ontwikkeling zet ook in de toekomst door; het aantal voertuigen van nu, gemiddeld 19.000 per etmaal, stijgt naar 24.000 tot 29.500 voertuigen per etmaal in 2040.

"Er is genoeg onderzoek gedaan en de uitkomsten zijn helder", zegt Boerman. Hij wil tussen Wijthmen en Nijverdal twee keer twee rijbanen, een maximumsnelheid van 100 en ongelijkvloerse kruisingen.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/330903/Provincie-wil-doorpakken-met-verbreden-N35-Genoeg-onderzoek-gedaan

Bron: RTV Oost / 22-5-2020

Herinrichting Almelosestraat

Bron: VTV Sallandia / 17-5-2020

Oversteekplaatsen voor voetgangers in centrum Raalte en Heino

De gemeente Raalte legt op meerdere locaties rondom het centrum van Raalte en Heino oversteekplaatsen voor voetgangers aan. In Raalte gaat het om de Schapenstraat, Varkensmarkt en het Domineeskamp. In Heino gaat het om het ‘rondje om de Nicolaaskerk’. Aanleiding is het aantal meldingen van inwoners over beperkte oversteekmogelijkheden op deze locaties.

Vanwege de meldingen heeft de gemeente een verkeerskundige toets laten uitvoeren. Daarbij is de snelheid van het gemotoriseerde verkeer gemeten en het aantal passerende voertuigen geteld. Naar aanleiding daarvan zijn er schetsen gemaakt, die vervolgens zijn besproken met de politie, het CROW, Veilig Verkeer Nederland en de ondernemers.

De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd en zijn naar verwachting voor de bouwvakantie gereed.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/330300/Oversteekplaatsen-voor-voetgangers-in-centrum-Raalte-en-Heino

Bron: RTV Oost / 8-5-2020

Herinrichting Almelosestraat van start

RAALTE - Aannemer Klink-Nijland start donderdag 23 april met de reconstructie van de Almelosestraat. Deze belangrijke toegangsweg voor het centrum van Raalte wordt opnieuw ingericht. De gemeente pakt daarmee opgaven op het gebied van verkeer, groen en afval- en hemelwater tegelijk aan. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2020 gereed. De voorbereidende werkzaamheden zijn eerder deze maand al gestart.

Om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen, is er gekozen voor een gefaseerde aanpak van het project. Een gedeelte van de Heesweg wordt ook aangepakt. Daar starten de werkzaamheden. Daarna volgt de Almelosestraat vanaf de Daggertsbrug. De werkzaamheden aan het riool en de weg zijn naar verwachting eind dit jaar gereed.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2020/04/herinrichting-almelosestraat-van-start

Bron: Salland Centraal / 30-4-2020

Kijk voor meer informatie op: www.raalte.nl/herinrichting-almelosestraat

Foto: VTV Sallandia (De Heesweg)

Bruggehoofd Raalte

Nieuwbouw appartementen Brugstraat Deventerstraat Raalte. VAB Architecten heeft het ontwerp gemaakt voor 8 appartementen in Raalte. Momenteel is dit project nog in de ontwikkelingsfase. Update: 19-4-2020

Raalter college roept op om ‘lage’ variant kruispunt Bos alsnog uit te werken

RAALTE - Het Raalter college van B&W roept in een brief aan Gedeputeerde Staten van Overijssel op om de ‘lage’ variant voor kruispunt Bos alsnog verder uit te werken. Dit naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad. De ‘lage’ variant had eigenlijk de voorkeur van de raad, maar de stuurgroep vond de kosten daarvan te hoog.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2020/04/raalter-college-roept-op-om-lage-variant-kruispunt-bos-alsnog-uit-te-werken

Bron: Salland Centraal / 15-4-2020

Loting kavels nieuwbouwplan De Kleine Hagen Laag Zuthem

RAALTE - Notaris Mark Oors verrichtte vorige week woensdag de loting voor de nieuwbouwkavels op plan De Kleine Hagen in Laag Zuthem. Dat ging op een wat andere manier dan gebruikelijk. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kon de geplande bijeenkomst niet doorgaan. Daarom werd overgegaan op een telefonische loting. De mensen die zich hadden ingeschreven, werden op volgorde van loting gebeld. De gelukkigen konden telefonisch hun voorkeurskavel doorgeven. In totaal hadden tien belangstellenden zich ingeschreven voor de dertien beschikbare kavels. Negen kavels werden in optie genomen. De vier kavels die nu nog beschikbaar zijn, zijn in de vrije verkoop. Kijk op www.raalte.nl voor het actuele kavelaanbod.

www.sallandcentraal.nl/2020/04/loting-kavels-nieuwbouwplan-de-kleine-hagen-laag-zuthem

Bron: Salland Centraal / 13-4-2020

Raalte aan de slag met plannen Blankenfoort

RAALTE - De gemeente Raalte is gestart start met de planvorming voor de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort in Heino. Daar moet 3,5 hectare aan extra ruimte voor bedrijven komen. De gemeente hoopt het ontwerpbestemmingsplan in het najaar van 2020 aan te kunnen bieden aan de gemeenteraad en dat er in het voorjaar 2021 begonnen kan worden met de daadwerkelijke kaveluitgifte en het bouwrijp maken van de grond.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2020/04/raalte-aan-de-slag-met-plannen-blankenfoort

Bron: Salland Centraal / 10-4-2020

VVD Overijssel wil dat alternatief voor kruising N348 met N35 bij Raalte wordt doorgerekend

De provinciale VVD-fractie vraagt de Gedeputeerde Staten een andere variant voor kruispunt Bos door te rekenen. Dit is waar de N35 met de N348 kruist, bij Raalte. De lokale VVD-fractie vroeg hier eerder ook om.

Om de overlast van de inwoners van het dorp te beperken moet volgens de VVD een variant worden onderzocht waarbij de N348 eerst onder het spoor doorgaat en daarna over de N35 heen. Dat is de zogenoemde variant 1. Daarbij komt de N35 verdiept te liggen.

In de huidige plannen wordt uitgegaan van variant 4. Daarbij gaat de N348 onder het spoor door, wordt de N35 een meter verhoogd en gaat de verkeersader N35 over de verdiepte N348 heen.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/328861/VVD-Overijssel-wil-dat-alternatief-voor-kruising-N348-met-N35-bij-Raalte-wordt-doorgerekend

Bron: RTV Oost / 7-4-2020

Nieuwbouw Hartkamp Raalte / jan t/m maart 2020

Bron: VTV Sallandia / 4-4-2020

Groot onderhoud Westdorp / 26 FEB 2020

Video groot onderhoud in de Raalter wijk Westdorp. Update 27-3-2020

Groot onderhoud Westdorp / 14-2-2020

Video: VTV Sallandia / 14-2-2020

Franciscushof / 19-7-2019

Deze foto's zijn van afgelopen zomer. Bron: VTV Sallandia

FOTO/VIDEO REPORTAGES

VTV SALLANDIA WEBSITES