NIEUWBOUWRAALTE UPDATE

10-04-2021: Fotos Bruggehoofd

27-03-2021: Fotos Bruggehoofd

Hartkamp Raalte Koopwoningen

Bouw koopwoningen op locatie v.m. Hartkampschool

Update fotos 24 april en 8 mei 2021

Bron: VTV Sallandia / 10-5-2021

Bijna halve ton voor herstel en onderhoud MOK-werf

RAALTE - De gemeente Raalte wil 38.000 euro uittrekken voor het onderhoud en het herstel van de bekende MOK-werf aan het Overijssels Kanaal. Door een aanrijding (vorig jaar), houtrot en aantasting door de bonte knaagkever is een grote onderhoudsbeurt noodzakelijk, zo stelt het college van B&W. Het college noemt het gemeentelijke monument ‘rijksmonumentwaardig’.

In totaal is er 48.000 euro beschikbaar voor het gespecialiseerde bedrijf dat als laagste voor deze klus inschreef. De resterende 10.000 euro komt van de verzekering na de botsing. Het werk moet in september klaar zijn. De gemeentelijke bijdrage komt uit het potje ‘Onderhoudsreserve Gemeentelijke Gebouwen.’ Bij de komende ‘Zomernota’ wil het college deze uitgave laten goedkeuren door de gemeenteraad.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/04/bijna-halve-ton-voor-herstel-en-onderhoud-mok-werf

Website: www.mokwerf.nl
Bron: Salland Centraal

Mariënheem stapt uit gesprek over N35, Statenleden willen debat

Plaatselijk Belang Mariënheem is uit de gesprekken over de aanpak van de N35 bij het dorp gestapt. Nu de beloofde bajonetkruisingen uit de plannen zijn geschrapt door de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat, is er een grens voor de inwoners van het dorp bereikt. “Er gaat een streep door de verkeersveiligheid. Dat is niet te verkroppen”, stelt Gerard Nij Bijvank namens de verkeerscommissie van Plaatselijk Belang. VVD, CDA en PvdA Overijssel willen een debat in de commissie Verkeer en Vervoer van Provinciale Staten.

Grofweg twee weken geleden hoorden vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Mariënheem, tijdens een gesprek met Rijkswaterstaat en provincie Overijssel, dat de bajonetkruisingen komen te vervallen.

Eind vorig jaar maakten minister Van Nieuwenhuizen en gedeputeerde Boerman bekend dat Mariënheem een rondweg krijgt. Die moet er volgens de bestuurders binnen vijf tot tien jaar liggen. “Rijkwaterstaat en de provincie hadden er niet op gerekend dat die weg er al kwam,” vertelt Nij Bijvank. De komst van de rondweg betekent dat rijksweg N35 niet langer door het dorp Mariënheem loopt.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/1541309/Marienheem-stapt-uit-gesprek-over-N35-Statenleden-willen-debat

Bron: RTV Oost / Ties van der Heide / 26-4-2021

Nieuwbouw Woningen Hartkamp Raalte / 17-4-2021

Bouw koopwoningen op locatie v.m. Hartkampschool

Youtube: www.youtube.com/watch?v=_hu9B6hXdfo

Bron: VTV Sallandia / 18-4-2021

Hartkamp Raalte Koopwoningen

Bouw koopwoningen op locatie v.m. Hartkampschool

Bron: VTV Sallandia / 17-4-2021

Aanpak kruispunt N35 bij Raalte loopt opnieuw forse vertraging op

De aanpak van de kruising van de N348 en de N35 bij Raalte loopt forse vertraging op. Waardoor precies, is niet bekend. De planning was om in de zomer van 2020 het plan in hoofdlijnen op papier te hebben. Vanmorgen vertelde gedeputeerde Bert Boerman dat het eerste ontwerp eind dit jaar verwacht wordt, een voorzichtige planning van het project ligt pas in januari 2022 op tafel. “We zijn fors in de tijd opgeschoven”, aldus Boerman.

De bedoeling was vorig jaar nog om in 2023 het nieuwe kruispunt op te leveren. Dat is met deze nieuwe vertraging onhaalbaar geworden.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/1536863/Aanpak-kruispunt-N35-bij-Raalte-loopt-opnieuw-forse-vertraging-op

Bron: RTV Oost / Ties van der Heide / 14-4-2021

Actiegroep wil veilige oversteek bij Kruispunt Bos

Knoopbelang Noordwest Raalte hoopt er met de gemeente uit te komen, maar overweegt desnoods andere stappen

RAALTE - Actiegroep Knoopbelang Noordwest Raalte maakt zich zorgen over het gebrek aan voortgang inzake een veilige fietsers- en voetgangersoversteek bij de plannen voor het ‘nieuwe’ Kruispunt Bos. De groep, die bestaat uit circa acht inwoners van Raalte Noordwest, wil daar graag een oversteekplaats van Raalte Noord naar de zuidkant van het kruispunt behouden. “Als de betrokken overheden niet ingaan op onze doelen, voelen we ons vanwege de veiligheid van onze kinderen genoodzaakt om andere wegen te bewandelen”, zegt Johan de Lange, een van de oprichters van de groep.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/04/actiegroep-wil-veilige-oversteek-bij-kruispunt-bos

Bron: Salland Centraal

Bruggehoofd Update Fotos MAART / APRIL 2021

Bouw van 8 appartementen aan de rand van het centrum van Raalte

Bron: VTV Sallandia / 10-4-2021

videobeelden Bruggehoofd / 2-2-2021

Raalte mag meer bouwen naar behoefte

Door nieuwe afspraken 1.500 tot 2.000 woningen erbij tot 2030; eerder zevenhonderd

RAALTE - De gemeente Raalte mag meer bouwen naar behoefte. Dat wordt mogelijk door de afspraken in de nieuwe woonagenda voor de elf gemeenten in West-Overijssel. Raalte raamt de gemeentelijke behoefte/ambitie nu op 1.500 tot 2.000 woningen tot 2030. Dat zijn er dus aanzienlijk meer dan het contingent van zevenhonderd woningen, waar Raalte het eerder mee moest doen. Wethouder Wout Wagenmans is blij, maar spreekt ook van een ‘forse opgave’.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/04/raalte-mag-meer-bouwen-naar-behoefte

Bron: Salland Centraal / 2-4-2021

Aanpak Raarhoeksweg mogelijk volgend jaar in beeld

RAALTE - De realisatie van snelheidsremmende maatregelen op de Raarhoeksweg heeft dan wel niet de hoogste prioriteit gekregen bij de uitvoer van de Verkeersagenda, maar de gemeente wil die wens wel meenemen bij het uitvoeringsprogramma voor volgend jaar.

Dat antwoordt het Raalter college van B&W op vragen van GemeenteBelangen over de verkeersoverlast op de Richterambtweg/de Linderte en de Raarhoeksweg in Raalte. Omwonenden en ouders klagen daar over het vele sluipverkeer. “Jaarlijks, zo ook eind dit jaar, maken wij opnieuw de balans op van alle meldingen om tot het uitvoeringsprogramma 2022 te komen”, zo schrijft het college. “Wij nemen daarbij de wens om snelheidsremmers op deze locatie aan te brengen mee en zullen op basis van objectieve criteria vaststellen of wij al of niet uitwerking kunnen geven aan deze wens.”

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/04/aanpak-raarhoeksweg-mogelijk-volgend-jaar-in-beeld

Bron: Salland Centraal / 2-4-2021

Hartkamp Raalte Koopwoningen

Bouw koopwoningen op locatie v.m. Hartkampschool

Bron: VTV Sallandia / 2-4-2021

Bruggehoofd Update Fotos februari 2021

Bron: VTV Sallandia / 27-3-2021

Opdracht voor verbouwing Kerkhuus Heino officieel ondertekend

HEINO - Vorige week woensdag zijn de handtekeningen gezet onder de opdracht om ’t Kerkhuus in Heino te verbouwen. Dat gebeurde door Cees van der Veer, namens het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Heino, Roy Simons van Bouwonderneming Hoppen BV in Heino en Paul Overmars van Overmars Installatie Techniek in Heino. De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Heino had de avond ervoor als eigenaar van het pand al haar fiat gegeven. De verbouwing is gepland van begin mei tot september.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/03/opdracht-voor-verbouwing-kerkhuus-heino-officieel-ondertekend

Bron: Salland Centraal / 20-3-2021

‘Voorrang op woningmarkt voor aan Raalte gebonden starters niet mogelijk’

RAALTE - Het is voor gemeenten niet mogelijk om jongeren met sociale en economische binding voorrang te geven bij toewijzing van een betaalbare woning of kavel. Dat antwoordt het Raalter college van B&W op vragen van GB Raalte over de positie van starters op de woningmarkt. De partij vroeg onder andere of het mogelijk is om daartoe een huisvestingsverordening in te zetten, zodat starters voorrang kunnen krijgen. Juridisch gezien is dat volgens het college niet haalbaar. “De Huisvestingswet 2014 sluit het voeren van sociaal en economische bindingseisen bij koopwoningen en kavels uit.”

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/03/voorrang-op-woningmarkt-voor-aan-raalte-gebonden-starters-niet-mogelijk

Bron: Salland Centraal / 18-3-2021

GB Raalte ziet mogelijkheden voor Overijssels Kanaal

RAALTE - GemeenteBelangen ziet mogelijkheden voor de gemeente Raalte om aansluiting te zoeken bij een project van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dat heeft namelijk geld gereserveerd voor onderhoud aan het Overijssels Kanaal. Zo wordt het kanaal onder andere uitgebaggerd, wordt de beschoeiing vervangen en worden de oevers verduurzaamd. Wat GemeenteBelangen betreft zou dit voor de gemeente koppelkansen bieden als het gaat om het ontwikkelen van de recreatieve en toeristische functie van het Overijssels Kanaal. “Ook bij het aantrekkelijk maken van het centrum van Raalte van bijvoorbeeld het opknappen van de MOK-werfjes zouden we hiervan kunnen profiteren”, zo schrijft de partij.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/03/gb-raalte-ziet-mogelijkheden-voor-overijssels-kanaal

Bron: Salland Centraal

Vergroening Stationsstraat Raalte 2021

Youtube: www.youtube.com/watch?v=_zVAQb5Z5rs
Bron: Gemeente Raalte / 10-3-2021

Hoe ziet het centrum van Raalte er straks uit?

We gaan aan de slag met de Grote Markt en de Plas in het centrum van Raalte. Daarom vroegen we inwoners op basis van drie ontwerpscenario’s hoe het centrum eruit moet komen te zien. Bijna de helft van de 1516 deelnemers geeft de voorkeur aan het scenario ‘Kleinschalig plein’. In dit scenario is er ruimte voor groen én voor evenementen. De gegeven input wordt nu verwerkt tot een programma van eisen waarmee een definitief ontwerp kan worden gemaakt.

Afgelopen januari konden inwoners drie verschillende ontwerpscenario’s voor het centrum van Raalte bekijken. Dit waren het Groene Plein, het Kleinschalige Plein en het Evenementenplein.

Maar liefst 45% van de inwoners gaf de voorkeur aan het Kleinschalige Plein. Dit plein geeft ruimte aan groen én elkaar kunnen ontmoeten op evenementen. Water, groen en de vormen in het straatwerk geven dit plein volop beleving. 33% van de inwoners koos voor het Groene Plein en 22% koos voor het Evenementenplein.

Lees verder: www.raalte.nl/projecten/centrum-raalte

Bron: Gemeente Raalte

Nieuwe huurders naar de Buitengewoonthuiswoningen in Salland II

RAALTE - Aan de rand van de nieuwbouwlocatie Salland II in Raalte staan zestien huurwoningen klaar om bewoond te worden. SallandWonen heeft inmiddels de sleutels overhandigd aan de nieuwe bewoners.

De zestien middelgrote huurwoningen, zogenaamde ‘buitengewoonthuiswoningen’, zijn geschikt voor één - en tweepersoonshuishoudens. Zowel jonge als oudere huurders met of zonder zorgvraag kunnen uitstekend wonen in deze woningen. Die zijn energiezuinig gebouwd, wat de huurders gaan merken in de portemonnee.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/03/nieuwe-huurders-naar-de-buitengewoonthuiswoningen-in-salland-ii

Bron: Salland Centraal / 10-3-2021
Foto: VTV Sallandia

Werkzaamheden aan Ramelerbrug

ZWOLLE - De provincie Overijssel voert momenteel (tot en met 19 februari) werkzaamheden uit aan de Ramelerbrug in Heeten. Het beweegbare deel van de brug wordt vervangen aangezien dat toe is aan een opknapbeurt. Zo kan deze brug na het onderhoud de komende 25 jaar weer veilig gebruikt worden. Voor fietsers geldt een omleidingsroute. Dit betekent dat fietsers in januari gebruik maken van een tijdelijk fietspad langs de brug. Dit tijdelijke fietspad wordt goed afgeschermd van de hoofdrijbaan. Daarna is er in maart en april nogmaals een omleiding voor het fietsverkeer vanwege de afrondende werkzaamheden.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/02/werkzaamheden-aan-ramelerbrug

Bron: Salland Centraal

Voorbereiding maatregelen Vlaminckhorstweg in laatste fase

HEINO - PB Heino meldt dat de voorbereiding van de maatregelen om de verkeersveiligheid op de Vlaminckhorstweg zich in de laatste fase bevinden. Recentelijk hebben de gemeente, de werkgroep Vlaminckhorstweg en Plaatselijk Belang Heino daarover met elkaar overlegd. De gemeenteraad heeft 50.000 euro gereserveerd voor de uitvoering.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/02/voorbereiding-maatregelen-vlaminckhorstweg-in-laatste-fase

Bron: Salland Centraal

videobeelden Bruggehoofd / 30-1-2021

videobeelden Bruggehoofd / 23-1-2021

Stedenbouwkundig plan Franciscushof-Zuid vastgesteld

RAALTE - Het Raalter college van B&W is akkoord met het stedenbouwkundig plan voor het nieuwbouwplan Franciscushof-Zuid. De gemeente gaat nu aan de slag met het ontwerpbestemmingsplan voor dit terrein langs de N35 (ten zuiden van het al gerealiseerde deel van de wijk). Het is de bedoeling dat er circa 163 woningen komen. Het gaat om rijtjeswoningen (koop én huur), twee-onder-één-kappers en vrijstaande woningen. De gemeente verwacht dat de schop begin 2022 de grond in kan.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/01/stedenbouwkundig-plan-franciscushof-zuid-vastgesteld

Website: www.franciscushof.nl/stedenbouwkundigplan
Bron: Salland Centraal / 20-1-2021

Laatste fotos Herinrichting Almelosestraat

Laatste foto's van de herinrichting van de Almelosestraat in Raalte. Het project is gereed.

Bron: VTV Sallandia / 13-01-2021

videobeelden Bruggehoofd / 13-1-2021

Nieuwbouwkavels Veldegge Heeten (2021)

Youtube: www.youtube.com/watch?v=T-5Y45j_YWQ
Bron: Gemeente Raalte

Nieuwbouw 't Broeck fase 3 (2021) - Broekland (gemeente Raalte)

Youtube: www.youtube.com/watch?v=ZdJiktCw8xs
Bron: Gemeente Raalte

Veel steen of vooral water en groen? Centrum Raalte krijgt facelift

Het centrum van Raalte gaat op de schop. Het moet gezelliger worden, meer eenheid uitstralen en bovendien moeten bezoekers er graag voor langere tijd blijven. Donderdag presenteerde de gemeente Raalte samen met IAA Architecten uit Enschede drie schetsen. Het woord is nu eerst aan de inwoners van Raalte.

Raalte heeft keuze uit drie scenario’s voor De Plas en de Grote Markt: veel groen, een kleinschalig plein of een evenementenplein.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/1494425/Veel-steen-of-vooral-water-en-groen-Centrum-Raalte-krijgt-facelift

Bron: RTV Oost / Ties van der Heide / 7-1-2021

Herinrichting Almelosestraat Raalte / 28-5-2020 t/m 20-9-2020

De reconstructie van de Almelosestraat in Raalte.

Youtube: www.youtube.com/watch?v=013jUOKE1kk

Bron: VTV Sallandia / 31-12-2020

Groot onderhoud woningen Westdorp Raalte / 2020

Locatie: Verheijdenstraat / Göbelstraat / Raalte

Datum: februari t/m mei 2020

Youtube: www.youtube.com/watch?v=2v827oyT7Qs

Video: VTV Sallandia / 27-12-2020

Bruggehoofd Raalte / Mortelschroefpalen boren / 2020

Mortelschroefpalen boren

Youtube: www.youtube.com/watch?v=Rg0aieukAkg

Bron: VTV Sallandia / Video: Joop Haarsman

Westdorp voorlopig niet van het gas af

RAALTE - De Raalter wijk Westdorp gaat voorlopig niet van het gas af. Dat is de conclusie na een haalbaarheidsonderzoek door de gemeente. Het alternatief dat nu het meest geschikt lijkt voor de wijk is een volledig elektrische oplossing (denk aan een waterpomp). De hoge investeringskosten voor volledig elektrisch koken en verwarmen, wethouder Frank Niens noemt in die context een bedrag van minimaal 20.000 euro per woning, maken dat de gemeente heeft besloten de wijk voorlopig niet aardgasvrij te maken.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2020/12/westdorp-voorlopig-niet-van-het-gas-af

Website: www.raalte.nl/westdorp
Bron: Salland Centraal / 23-12-2020

Bruggehoofd Raalte Betonstorten / 11-12-2020 / 18-12-2020

Nieuwbouw Bruggehoofd in Raalte Betonstorten van de fundering Datum: 11 en 18 december 2020

Youtube: www.youtube.com/watch?v=ahRdJnpVHeM

Video: VTV Sallandia / 20-12-2020

Watertoren in Raalte in beeld als werkervaringsplek

RAALTE - De Watertoren in Raalte moet zo meteen straks een plek worden waar jongeren (16 tot 27 jaar) met een afstand tot de samenleving en/of de arbeidsmarkt leer- en werkervaring op kunnen doen. Centraal daarbij staan ontmoeting en creativiteit tussen deze jongvolwassenen, buurtbewoners, het onderwijs en bedrijfsleven. Ook een restaurant maakt onderdeel uit van de plannen.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2020/12/watertoren-in-raalte-in-beeld-als-werkervaringsplek

Bron: Salland Centraal / 18-12-2020

College akkoord met bouw twee extra woningen aan Stationsweg

HEINO - Het Raalter college van B&W is akkoord met de bouw van twee extra vrijstaande woningen op het terrein aan de Stationsweg 11a in Heino. Daar staat al één vrijstaande woning. De locatie kwam in beeld na een onderzoek van de gemeente naar mogelijke inbreidingslocaties in Heino. Het college is akkoord met de benodigde herziening van het onderliggende bestemmingsplan. De plannen liggen inmiddels ter inzage. De bouw van de twee extra woningen is een initiatief van de eigenaar van de locatie. Er is contact geweest met de buren, waarbij aandachts- en zorgpunten in kaart zijn gebracht. Volgens de gemeente Raalte hebben de buren op voorhand geen bezwaren tegen de plannen.

www.sallandcentraal.nl/2020/12/college-akkoord-met-bouw-twee-extra-woningen-aan-stationsweg

Bron: Salland Centraal

Bruggehoofd Raalte Nieuwbouw / 18-12-2020

Bron: VTV Sallandia / 18-12-2020

Bruggehoofd Raalte Nieuwbouw / 11-12-2020

Bron: VTV Sallandia / 12-12-2020

FOTO/VIDEO REPORTAGES

VTV SALLANDIA WEBSITES