NIEUWBOUWRAALTE UPDATE

Zonnepanelen op helft daken Salland Wonen

RAALTE - De helft van de sociale huurwoningen van SallandWonen is inmiddels voorzien van zonnepanelen. Dat betekent dat de huurders van ruim 2500 sociale huurwoningen in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe gebruik maken van zonnestroom.

Zonnepanelen zijn niet meer alleen aantrekkelijk voor mensen met een eigen huis. In 2015 is woningcorporatie SallandWonen daarom een samenwerking aangegaan met Stichting Wocozon. Het doel was om minimaal 50 procent van de sociale huurwoningen van zonnepanelen te voorzien. Die mijlpaal werd in september dit jaar bereikt. Daarmee is woningcorporatie SallandWonen koploper in Nederland.

www.sallandcentraal.nl/2020/10/zonnepanelen-op-helft-daken-salland-wonen

Website: www.sallandwonen.nl
Bron: Salland Centraal

KC De Korenbloem Raalte / Complete bouw impressie / 2019 / 2020

Impessie met beelden van de bouw van KindCentrum De Korenbloem in Raalte. Op de locatie van het oude schoolgebouw KBS De Korenbloem is KC De Korenbloem gebouwd. Locatie: Jan van Arkelstraat Raalte

29 januari 2019 t/m 4 oktober 2020

KC De Korenbloem Raalte / Complete bouw impressie / 2019 / 2020

Foto: VTV Sallandia

Bouw kapel op Heemkerkhof verloopt voorspoedig

RAALTE/MARIËNHEEM - De bouw van de herdenkingskapel op het oude Heemkerkhof aan de Assendorperweg tussen Raalte en Mariënheem verloopt voorspoedig. De muren staan er al, de pannen liggen op het dak en aan de plek waar het Mariabeeld komt te staan wordt hard gewerkt.

De buitenkant krijgt fraai, ouderwets, voegwerk: snijvoegen in vaktermen. Tijdrovend maar erg mooi, zo weet Jan Leenhouts, een van de initiatiefnemers. “Het gaat echt snel dankzij onze geweldige vrijwilligers, stuk voor stuk gepensioneerde vakmensen uit de bouw uit Raalte en Mariënheem. We hadden van te voren geen speciale tijdsplanning gemaakt, maar het lijkt er nu op dat we in december de kapel al kunnen laten inwijden door een geestelijke.”

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2020/09/bouw-kapel-op-heemkerkhof-verloopt-voorspoedig

Bron: Salland Centraal

De Korenbloem: van pijpenla naar boom

Raalter kindcentrum houdt toch nog kleine openingsceremonie ter ere van nieuw gebouw

RAALTE - Begin dit jaar opende Kindcentrum de Korenbloem in Raalte in stilte de deuren van het nieuwe pand. Een uitgebreide openingsceremonie zou later volgen, althans dat was de bedoeling. En toen: corona. Omdat het te lang duurt, kiest het kindcentrum (basisschool, kinderdagopvang en BSO) er nu voor om niet langer te wachten.

Maandagochtend 5 oktober om 8.30 uur staat er een kleine ceremonie gepland. Voor de kinderen, omwonenden en genodigden. Wat minder uitgebreid dan eigenlijk de bedoeling was en buiten. “We berusten erin”, stellen directeur Harry Marissink en adjunct-directeur Rian Wolfs. “Het is jammer, maar we kunnen er niks aan doen.”

Het allerbelangrijkste: ze zijn dik tevreden over het nieuwe gebouw. “Natuurlijk waren er in het begin kleine kinderziektes van technische aard. Maar deze week hadden we het er nog met elkaar over: we hebben geen dingen gezien waar we spijt van hebben.”

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2020/09/de-korenbloem-van-pijpenla-naar-boom

Website: www.korenbloemraalte.nl
Bron: Salland Centraal / 26-9-2020

Foto: VTV Sallandia

Herinrichting Almelosestraat / 20-9-2020

Bron: VTV Sallandia / 20-9-2020

Herinrichting Almelosestraat / 20-9-2020

Bron: VTV Sallandia / 20-9-2020

Hartkamp Raalte / 5-9-2020

Nieuwbouw woningen Hartkamp Raalte
Bron: VTV Sallandia / 7-9-2020

Huurwoningen van SallandWonen voor breder publiek

RAALTE - SallandWonen heeft voor twee van de acht buitengewoonthuiswoningen op de locatie van de voormalige Hartkampschool de inkomensgrens verhoogd naar 43.574 euro. Dit naar aanleiding van de reacties van de bezoekers van het recente open huis bij de locatie.

“We doen dit om de huurder met een inkomen boven de eerste aftoppingsgrens ook een kans te geven om in Raalte een buitengewoonthuiswoning te kunnen huren”, zo meldt de woningstichting. Met ingang van 11 augustus biedt SallandWonen de acht woningen aan de Dille aan voor de verhuur. De huurprijs is/blijft 619 voor elke woning. SallandWonen bouwt de buitengewoonthuiswoningen ook in Heino. Deze zes woningen worden in september allemaal aangeboden voor de verhuur met een maximum inkomensgrens van 43.574 euro.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2020/08/huurwoningen-van-sallandwonen-voor-breder-publiek

Website: www.sallandwonen.nl
Bron: Salland Centraal / 11-8-2020

Plannen inrichting nieuwbouwlocatie Luttenberg online gepresenteerd

RAALTE - Het stedenbouwkundig conceptplan voor de beoogde woningbouwlocatie in Luttenberg (aan de Luttenbergerweg) is inmiddels gereed. De gemeente Raalte kiest er gezien de huidige situatie voor om het plan op digitale wijze aan het dorp te presenteren. Geïnteresseerden kunnen het conceptplan en de bijhorende toelichting bekijken op www.raalte.nl/woningbouw-luttenberg.

Het stedenbouwkundig conceptplan geeft weer hoe de buurt eruit komt te zien. Waar worden de woningen gebouwd? En hoe wordt de openbare ruimte ingericht? Het plan is tot stand gekomen met input van Plaatselijk Belang Luttenberg, direct omwonenden van de nieuwbouwlocatie en vakspecialisten van de gemeente. Via het online reactieformulier kan iedereen tot en met zondag 23 augustus 2020 reageren op het plan.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2020/07/plannen-inrichting-nieuwbouwlocatie-luttenberg-online-gepresenteerd

Bron: Salland Centraal

Project nieuw Tijenraan bijna afgerond

Aanleg beachveld gestart; ook herinrichting openbare ruimte nagenoeg gereed

RAALTE - De aanleg van het beachveld op het dak van Tijenraan is in juni van start gegaan. Het doel is om het beachveld eind augustus in gebruik te nemen. Dat staat in een informatienotitie van het Raalter college van B&W aan de raad. De gemeente acht nu dat de nazorgfase van de nieuwbouw van Tijenraan is afgerond. Het college zegt te verwachten ‘zeer dichtbij’ een neutraal financieel resultaat uit te komen; dus met een hooguit geringe overschrijding van het budget, lager dan een half procent. Daarover volgt bij de jaarrekening 2020 meer informatie.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2020/07/project-nieuw-tijenraan-bijna-afgerond

Bron: Salland Centraal/ 15-7-2020

Video: Archief VTV Sallandia

Hoogeboom ontvangt als eerste in Nederland circulair sloopcertificaat

NIEUWLEUSEN/RAALTE - Hoogeboom Raalte heeft vorige week donderdag als eerste bedrijf in Nederland het Verificatiecertificaat Circulair Sloopproject ontvangen. Dit certificaat is een initiatief van Stichting Veilig en Milieukundig Slopen en is bestemd voor sloopbedrijven die werk willen maken van circulair slopen. Het certificaat is een extra borging van de gemaakte afspraken met de opdrachtgever.

Hoogeboom Raalte kreeg het certificaat voor de sloop van het Agnietencollege in Nieuwleusen eerder dit jaar. 96 procent van de vrijgekomen materialen en grondstoffen kon uiteindelijk worden hergebruikt. Bij circulaire sloop worden materiaalstromen zorgvuldig gescheiden om zo te kunnen worden hergebruikt. Hoogeboom had met de gemeente Dalfsen (opdrachtgever) afspraken gemaakt over de doelstellingen. Na controle door Normec Certification uit Geldermalsen bleek dat het bedrijf deze doelstellingen had bereikt.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2020/07/hoogeboom-ontvangt-als-eerste-in-nederland-circulair-sloopcertificaat

Website: www.hoogeboom-raalte.nl

Bron: Salland Centraal / 7-7-2020

Almelosestraat Raalte

Nieuwbouw op de plek van de voormalige Hartkampschool vordert snel

De gemeente Raalte en SallandWonen toveren de locatie van de voormalige Hartkampschool in Raalte om tot een mooie woonbuurt. Met acht sociale huurwoningen en drie kavels voor de bouw van geschakelde koopwoningen. De nieuwbouwlocatie aan de Hartkampweg vordert snel en krijgt inmiddels steeds meer vorm.

Huur en koop

De acht sociale huurwoningen zijn aan de buitenkant zo goed als af. Daar wordt nu gewerkt aan de binnenkant. De drie bouwkavels zijn eerder dit jaar onder grote belangstelling uitgegeven in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dat betekent dat de kopers de woningen ontwerpen en bouwen met een eigen gekozen architect en aannemer. Dit doen ze samen met hun medebouwers.

Lees verder: www.salland1.nl/nieuwbouw-op-de-plek-van-de-voormalige-hartkampschool-vordert-snel

Bron: Salland1 / Salland TV / 2-7-2020

Daad bij het woord: minister met Overijssel om tafel over N35

Na een volmondig 'nee' tegen verbreding van de N35, heeft minister Cora van Nieuwenhuizen vandaag een informeel, telefonisch gesprek gehad over de rijksweg met gedeputeerde Bert Boerman. Volgende maand volgt er een persoonlijk gesprek tussen de twee bestuurders in Den Haag.

Twee weken geleden stelde minister Van Nieuwenhuizen nog tegen verdere verbreding van de N35 tussen Nijverdal en Wijthmen te zijn. Die uitspraak kwam haar op forse kritiek te staan van zowel provinciale partijen als kamerfracties. Ook gedeputeerde Boerman, verantwoordelijk voor het 'hoofdpijndossier', reageerde teleurgesteld.

Excuses

Van Nieuwenhuizen maakte na alle kritiek excuses en beloofde met Overijssel in gesprek te gaan over de N35. Gedeputeerde Boerman laat weten dat hij vandaag telefonisch contact heeft gehad met de minister. "Ik heb met de minister onder andere gesproken over een gezamenlijk toekomstbeeld, een traject en een plan van aanpak voor de N35."

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/332743/Daad-bij-het-woord-minister-met-Overijssel-om-tafel-over-N35

Bron: RTV Oost / 2-7-2020

Teleurstelling en ergernis: provincie wil duurdere 'droomvariant' Knooppunt Raalte niet doorrekenen

De door Raalte gedroomde variant van Knooppunt Raalte is misschien wel verder weg dan ooit. Gisteravond werd tijdens een besloten bijeenkomst van ambtenaren, bestuurders en politici kortweg verteld dat het advies van ambtenaren van de provincie luidt om de kosten van de droomvariant niet door te rekenen. Dat vertellen meerdere betrokken aanwezigen aan RTV Oost.

Slechts het berekenen van de kosten zou al vertraging in de aanpak van het kruispunt opleveren. Bovendien kost het onderzoek veel geld. Verschillende mensen die aanwezig waren bij de bijeenkomst, spreken hun verbazing en ergernis uit.

'Andere variant'

"Ruk", vat een de aanwezigen de bijeenkomst van gisteren samen.

In maart van dit jaar werd bekend welke variant voor de aanpak van Knooppunt Raalte de provincie voor ogen had. De N348 zou verdiept worden en de N35 verhoogd. Meteen nadat die voorkeur bekend werd, roerde de gemeentelijke politiek zich: raadsleden wilden dat een andere variant voorkeur kreeg.

De droomvariant van veel mensen uit Raalte heet in de plannen 'variant 1'. Bij die variant wordt de N35 verlaagd en de N348 verhoogd. Nadeel: dit plan kost vermoedelijk vele miljoenen meer dan de uitwerking die de provincie voor ogen heeft. Het prijsverschil tussen beide varianten is, volgens schattingen, meer dan dertig miljoen euro.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/332686/Teleurstelling-en-ergernis-provincie-wil-duurdere-droomvariant-Knooppunt-Raalte-niet-doorrekenen

Bron: RTV Oost / Ties van der Heide / 1-7-2020

FOTO/VIDEO REPORTAGES

VTV SALLANDIA WEBSITES