NIEUWBOUWRAALTE UPDATE

Nieuw Fotos Sloop Hartkampflat 8 september 2021

Binnenkort meer foto's en video's


16-05-2021: Fotos Bruggehoofd

10-04-2021: Fotos Bruggehoofd

27-03-2021: Fotos Bruggehoofd

Sloop v.m. hoofdgebouw van woonzorgcentrum De Hartkamp

Foto update: woensdag 1 september 2021

Bron: VTV Sallandia / 2-9-2021

Sloop v.m. hoofdgebouw Hartkamp

Sloop v.m. hoofdgebouw van woonzorgcentrum De Hartkamp

Video nieuwbouwwijk Franciscushof / 2-7-2021

Bron: VTV Sallandia

Woningbouw op Franciscushof Zuid weer enkele stappen dichterbij

Plannen zorgen voor verlies bij gemeente Raalte door grote investeringen in geluidswal

RAALTE - De gemeente Raalte wil volgens wethouder Wout Wagenmans ‘gas geven’ met de woningbouw op Franciscushof Zuid. Het ontwerpbestemmingsplan voor het gebied, in totaal zo’n 24 hectare, is inmiddels ter inzage gelegd. Verder stelt de gemeente na onderzoek dat er voor de plannen geen milieueffectrapport nodig is. Daarnaast zet Raalte een procedure in werking om voor 61 woningen in het gebied een hogere grenswaarde van geluid te bedingen. Dit in verband met de geluidshinder van de N35 en de aanwezigheid van het Hoftheater.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/07/woningbouw-op-franciscushof-zuid-weer-enkele-stappen-dichterbij

Bron: Salland Centraal

N35 bij Mariënheem wordt aangepakt: "Een doekje voor het bloeden"

De N35 bij Mariënheem wordt aangepakt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Goed nieuws zou je zeggen, maar Gerard Nij Bijvank van Plaatselijk Belang Mariënheem is er niet zo blij mee. "Deze maatregelen zijn meer een doekje voor het bloeden. We hebben 5 jaar geleden hele andere plannen gemaakt die de veiligheid veel meer verbeteren."

De maatregelen houden in dat de afslagen naar de Keizerveldweg en Schoonhetenseweg worden afgesloten. Ook krijgt de N35 een nieuwe aansluiting naar het bedrijventerrein het Fiester en wordt er een fietsstraat aangelegd aan de noordzijde van de N35, ten westen van het dorp. Wanneer de aanpassingen afgerond moeten zijn, is niet bekend.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/1988843/N35-bij-Marienheem-wordt-aangepakt-Een-doekje-voor-het-bloeden

Bron: RTV Oost / 19-7-2021

Ook in Mariënheem wordt de N35 opgeknapt

De N35 bij Mariënheem wordt aangepakt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo worden de afslagen naar de Keizerveldweg en Schoonhetenseweg afgesloten. Ook krijgt de N35 een nieuwe aansluiting naar het bedrijventerrein het Fiester.

Daarnaast wordt er een fietsstraat aangelegd aan de noordzijde van de N35, ten westen Mariënheem. Er wordt verder gekeken naar andere maatregelen, zodat nu bestaande oversteken op de N35 kunnen worden weggehaald. Hierbij wordt gekeken naar het aanleggen van nieuwe ontsluitingen naar woningen en bedrijven.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/1988705/Ook-in-Marienheem-wordt-de-N35-opgeknapt

Bron: RTV Oost / 19-7-2021

Vijf levensloopbestendige woningen in nieuwbouwplan Salland II

RAALTE - The Citadel Company en bouwbedrijf Hoogeslag gaan vijf levensloopbestendige woningen realiseren in nieuwbouwplan Salland II. De gemeente had een aantal lokale partijen gevraagd om een ontwerp voor de woningen aan de Hoenlo in te dienen. De inzending van The Citadel Company in Heino werd als beste beoordeeld. Het architectenbureau gaat samenwerken met bouwbedrijf Hoogeslag in Raalte.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/07/vijf-levensloopbestendige-woningen-in-nieuwbouwplan-salland-ii

Bron: Salland Centraal / 13-7-2021

Kogel door de kerk: hoogspanningslijnen in Raalte ondergronds

RAALTE - De hoogspanningslijnen in Raalte Zuid gaan de grond in. De gemeenteraad ging al op 17 juni akkoord met het basisontwerp en de kostenraming van netbeheerder Tennet. Op 23 juni ondertekenden wethouder Wout Wagenmans en gedeputeerde Tijs de Bree vervolgens de bestuursovereenkomst namens de gemeente en provincie.

Wagenmans: “Het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen is al langere tijd een wens van de omwonenden. De werkgroep Kabelvrij Raalte heeft zich jaren voor dit doel ingezet. Er is nu officieel groen licht, mede dankzij de bijdrage van de provincie. Dat betekent dat er gestart kan worden met de voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering.”

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/06/kogel-door-de-kerk-hoogspanningslijnen-in-raalte-ondergronds

Bron: Salland Centraal / 30-6-2021

Geen zonnepark in groenzone Zegge VII

RAALTE - Er komt geen zonnepark in de groenzone onder het hoogspanningstracé op bedrijventerrein de Zegge VII in Raalte. De gemeente hoopte daar een zonnepark aan te kunnen leggen aangezien de betrokken gronden toch niet kunnen worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten. Een eerdere verkenning door bureau Escozon was aanleiding voor nader onderzoek. Daaruit is echter gebleken dat de haken en ogen toch wat groter zijn dan aanvankelijk gedacht. Dat heeft veel te maken met de kosten. Het plaatsen van zonnepanelen onder hoogspanningskosten zorgt voor hogere verzekeringslasten.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/06/geen-zonnepark-in-groenzone-zegge-vii

Bron: Salland Centraal

Start kaveluitgifte uitbreidingsplan Marissink in Nieuw Heeten

RAALTE - De gemeente Raalte start met de uitgifte van de eerste kavels in uitbreidingsplan Marissink in Nieuw Heeten. Het gaat in deze eerste fase om veertien bouwkavels en vier huurwoningen. Het betreft twee kavels voor een vrijstaande woning, vier kavels voor een twee-onder-één-kap woning, vier kavels voor een levensloopbestendige woning en vier kavels voor een blok van vier rijwoningen. SallandWonen gaat de huurwoningen realiseren.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/06/start-kaveluitgifte-uitbreidingsplan-marissink-in-nieuw-heeten

Website: www.raalte.nl/bouwkavels
Bron: Salland Centraal

Hoogleraren kraken ambities: "Meer asfalt in Overijssel is helemaal niet de oplossing"

Al jarenlang wordt er gesproken over het verbreden van de N35 tussen Wierden en Wijthmen naar 2x2 rijstroken. Maar meer asfalt is helemaal niet de oplossing om de fileproblemen in Overijssel op te lossen, zeggen twee hoogleraren. "Corona heeft ons geleerd dat het ook anders kan."

Karrenspoor of slakkengang. Het zijn woorden die regelmatig gebruikt worden als er over de N35 tussen Wierden en Zwolle gesproken wordt. De provincie wil de rijksweg maar al te graag 'upgraden' naar 2x2 rijstroken, getuige de 120 miljoen euro die daarvoor op de plank ligt. Maar in Den Haag willen ze er voorlopig (nog) niet aan.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/1961750/Hoogleraren-kraken-ambities-Meer-asfalt-in-Overijssel-is-helemaal-niet-de-oplossing

Bron: RTV Oost / Rutger Borgerink / 14-6-2021

Bruggehoofd update fotos 6 juni 2021

Bouw van 8 appartementen aan de rand van het centrum van Raalte

Bron: VTV Sallandia / 8-6-2021

Raalte wil betaalbare levensloopbestendige woningen aan de Brink

RAALTE - De gemeente Raalte zet erop in dat er levensloopbestendige (koop- en/of huur)woningen gebouwd gaan worden op de locatie van het voormalige schoolgebouw aan de Brink 2 in Raalte.

Het gebouw aan de Brink 2 is als gevolg van de nieuwbouw van de Korenbloem leeg komen te staan. Alleen Ralda en Heeren van Salland maken er nu (tijdelijk) gebruik van. De dansgroep en het koor gebruikten eerder ruimtes in Strunk
De locatie, die ligt op de hoek van de Jan van Arkelstraat, Hartkampweg en de Brink (tegenover de Hartkamp), heeft een totale oppervlakte van 3.700 vierkante meter. In theorie genoeg voor de ontwikkeling van tien tot dertien woningen, maar hoeveel het er worden is afhankelijk van de plannen van de uiteindelijke ontwikkelaar. 

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/06/raalte-wil-betaalbare-levensloopbestendige-woningen-aan-de-brink

Bron: Salland Centraal

Fotos VTV Sallandia

Hartkamp Raalte Koopwoningen

Bouw koopwoningen op locatie v.m. Hartkampschool

Update fotos 30 mei 2021

Bron: VTV Sallandia / 31-5-2021

Raalte schrapt bijdrage van 750.000 euro als provincie afziet van bajonetkruisingen Mariënheem

Nu één bajonetkruispunt aan de westzijde komt te vervallen en de bajonet aan de oostzijde van Mariënheem nog niet zeker is, beraadt de gemeente Raalte zich op de bijdrage van 750.000 euro hieraan. De gemeente had eerder besloten maximaal 750.000 euro bij te dragen voor twee bajonetkruisingen. Gedeputeerde Staten wil beide kruisingen niet, meerdere Statenleden gaven gisteren aan daar niets van te begrijpen. Raalte wil laten uitzoeken of er toch eentje aangelegd kan worden.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/1722438/Raalte-schrapt-bijdrage-van-750-000-euro-als-provincie-afziet-van-bajonetkruisingen-Marienheem

Bron: RTV Oost / 20-5-2021

Mogelijk toch kruising N35 in Mariënheem, kans op viaduct Haarle groeit

Mariënheem krijgt mogelijk toch nog een van de twee toegezegde bajonetaansluitingen in de N35. De gemeente Raalte heeft de provincie gevraagd om uit te zoeken of er toch nog een aangelegd kan worden.

“We zijn aan het kijken of we daar wat kunnen doen”, zegde gedeputeerde Boerman toe. Door het schrappen van de tweede toegezegde kruising, komt er mogelijk geld vrij voor de aanleg van een viaduct over de rijksweg bij Haarle.

Plannen geschrapt

De twee beloofde bajonetkruisingen werden recentelijk in de plannen voor de N35 in Mariënheem geschrapt. Tot woede van inwoners van Mariënheem en sommige Statenleden. De kruisingen verdwenen omdat er toezeggingen voor een rondweg om het dorp liggen.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/1721918/Mogelijk-toch-kruising-N35-in-Marienheem-kans-op-viaduct-Haarle-groeit

Bron: RTV Oost / Ties van der Heide / 19-5-2021

Bruggehoofd update fotos april / mei 2021

Bouw van 8 appartementen aan de rand van het centrum van Raalte

Bron: VTV Sallandia / 16-5-2021

Plan klaar voor aanleg ondergrondse hoogspanningslijnen Raalte

Netbeheerder Tennet heeft een plan gemaakt om de hoogspanningslijnen in Raalte ondergronds aan te leggen. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor hiermee in te stemmen. Met het onder de grond leggen van de lijnen komt de gemeente tegemoet aan de wensen van veel inwoners.

Volgens wethouder Wout Wagenmans ligt er nu een concreet plan op tafel om de hoogspanningslijnen ondergronds te brengen. "Hiermee zijn we een stap dichterbij de wens van omwonenden om de leidingen te ‘verkabelen’. Bijkomend voordeel is dat we de groenzone onder het westelijke deel van het tracé opnieuw kunnen inrichten. Dit biedt onder meer kansen voor de waterbergingsopgave in de omgeving. Een win-winsituatie!”

Sinds 2019 is er een regeling van kracht waarbij gemeenten de netbeheerder kunnen verzoeken om hoogspanningsleidingen ondergronds te brengen. Hierbij betaalt de netbeheerder 80 procent van de kosten en gemeenten en/of provincie 20 procent. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken moet er sprake zijn van een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangewezen tracé. In Raalte is dat het geval.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/1720139/Plan-klaar-voor-aanleg-ondergrondse-hoogspanningslijnen-Raalte

Bron: RTV Oost / 14-5-2021

Foto: VTV Sallandia

Hartkamp Raalte Koopwoningen

Bouw koopwoningen op locatie v.m. Hartkampschool

Update fotos 24 april en 8 mei 2021

Bron: VTV Sallandia / 10-5-2021

Bijna halve ton voor herstel en onderhoud MOK-werf

RAALTE - De gemeente Raalte wil 38.000 euro uittrekken voor het onderhoud en het herstel van de bekende MOK-werf aan het Overijssels Kanaal. Door een aanrijding (vorig jaar), houtrot en aantasting door de bonte knaagkever is een grote onderhoudsbeurt noodzakelijk, zo stelt het college van B&W. Het college noemt het gemeentelijke monument ‘rijksmonumentwaardig’.

In totaal is er 48.000 euro beschikbaar voor het gespecialiseerde bedrijf dat als laagste voor deze klus inschreef. De resterende 10.000 euro komt van de verzekering na de botsing. Het werk moet in september klaar zijn. De gemeentelijke bijdrage komt uit het potje ‘Onderhoudsreserve Gemeentelijke Gebouwen.’ Bij de komende ‘Zomernota’ wil het college deze uitgave laten goedkeuren door de gemeenteraad.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/04/bijna-halve-ton-voor-herstel-en-onderhoud-mok-werf

Website: www.mokwerf.nl
Bron: Salland Centraal

Mariënheem stapt uit gesprek over N35, Statenleden willen debat

Plaatselijk Belang Mariënheem is uit de gesprekken over de aanpak van de N35 bij het dorp gestapt. Nu de beloofde bajonetkruisingen uit de plannen zijn geschrapt door de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat, is er een grens voor de inwoners van het dorp bereikt. “Er gaat een streep door de verkeersveiligheid. Dat is niet te verkroppen”, stelt Gerard Nij Bijvank namens de verkeerscommissie van Plaatselijk Belang. VVD, CDA en PvdA Overijssel willen een debat in de commissie Verkeer en Vervoer van Provinciale Staten.

Grofweg twee weken geleden hoorden vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Mariënheem, tijdens een gesprek met Rijkswaterstaat en provincie Overijssel, dat de bajonetkruisingen komen te vervallen.

Eind vorig jaar maakten minister Van Nieuwenhuizen en gedeputeerde Boerman bekend dat Mariënheem een rondweg krijgt. Die moet er volgens de bestuurders binnen vijf tot tien jaar liggen. “Rijkwaterstaat en de provincie hadden er niet op gerekend dat die weg er al kwam,” vertelt Nij Bijvank. De komst van de rondweg betekent dat rijksweg N35 niet langer door het dorp Mariënheem loopt.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/1541309/Marienheem-stapt-uit-gesprek-over-N35-Statenleden-willen-debat

Bron: RTV Oost / Ties van der Heide / 26-4-2021

Nieuwbouw Woningen Hartkamp Raalte / 17-4-2021

Bouw koopwoningen op locatie v.m. Hartkampschool

Youtube: www.youtube.com/watch?v=_hu9B6hXdfo

Bron: VTV Sallandia / 18-4-2021

Hartkamp Raalte Koopwoningen

Bouw koopwoningen op locatie v.m. Hartkampschool

Bron: VTV Sallandia / 17-4-2021

Aanpak kruispunt N35 bij Raalte loopt opnieuw forse vertraging op

De aanpak van de kruising van de N348 en de N35 bij Raalte loopt forse vertraging op. Waardoor precies, is niet bekend. De planning was om in de zomer van 2020 het plan in hoofdlijnen op papier te hebben. Vanmorgen vertelde gedeputeerde Bert Boerman dat het eerste ontwerp eind dit jaar verwacht wordt, een voorzichtige planning van het project ligt pas in januari 2022 op tafel. “We zijn fors in de tijd opgeschoven”, aldus Boerman.

De bedoeling was vorig jaar nog om in 2023 het nieuwe kruispunt op te leveren. Dat is met deze nieuwe vertraging onhaalbaar geworden.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/1536863/Aanpak-kruispunt-N35-bij-Raalte-loopt-opnieuw-forse-vertraging-op

Bron: RTV Oost / Ties van der Heide / 14-4-2021

Actiegroep wil veilige oversteek bij Kruispunt Bos

Knoopbelang Noordwest Raalte hoopt er met de gemeente uit te komen, maar overweegt desnoods andere stappen

RAALTE - Actiegroep Knoopbelang Noordwest Raalte maakt zich zorgen over het gebrek aan voortgang inzake een veilige fietsers- en voetgangersoversteek bij de plannen voor het ‘nieuwe’ Kruispunt Bos. De groep, die bestaat uit circa acht inwoners van Raalte Noordwest, wil daar graag een oversteekplaats van Raalte Noord naar de zuidkant van het kruispunt behouden. “Als de betrokken overheden niet ingaan op onze doelen, voelen we ons vanwege de veiligheid van onze kinderen genoodzaakt om andere wegen te bewandelen”, zegt Johan de Lange, een van de oprichters van de groep.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/04/actiegroep-wil-veilige-oversteek-bij-kruispunt-bos

Bron: Salland Centraal

Bruggehoofd Update Fotos MAART / APRIL 2021

Bouw van 8 appartementen aan de rand van het centrum van Raalte

Bron: VTV Sallandia / 10-4-2021

videobeelden Bruggehoofd / 2-2-2021

Raalte mag meer bouwen naar behoefte

Door nieuwe afspraken 1.500 tot 2.000 woningen erbij tot 2030; eerder zevenhonderd

RAALTE - De gemeente Raalte mag meer bouwen naar behoefte. Dat wordt mogelijk door de afspraken in de nieuwe woonagenda voor de elf gemeenten in West-Overijssel. Raalte raamt de gemeentelijke behoefte/ambitie nu op 1.500 tot 2.000 woningen tot 2030. Dat zijn er dus aanzienlijk meer dan het contingent van zevenhonderd woningen, waar Raalte het eerder mee moest doen. Wethouder Wout Wagenmans is blij, maar spreekt ook van een ‘forse opgave’.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/04/raalte-mag-meer-bouwen-naar-behoefte

Bron: Salland Centraal / 2-4-2021

Aanpak Raarhoeksweg mogelijk volgend jaar in beeld

RAALTE - De realisatie van snelheidsremmende maatregelen op de Raarhoeksweg heeft dan wel niet de hoogste prioriteit gekregen bij de uitvoer van de Verkeersagenda, maar de gemeente wil die wens wel meenemen bij het uitvoeringsprogramma voor volgend jaar.

Dat antwoordt het Raalter college van B&W op vragen van GemeenteBelangen over de verkeersoverlast op de Richterambtweg/de Linderte en de Raarhoeksweg in Raalte. Omwonenden en ouders klagen daar over het vele sluipverkeer. “Jaarlijks, zo ook eind dit jaar, maken wij opnieuw de balans op van alle meldingen om tot het uitvoeringsprogramma 2022 te komen”, zo schrijft het college. “Wij nemen daarbij de wens om snelheidsremmers op deze locatie aan te brengen mee en zullen op basis van objectieve criteria vaststellen of wij al of niet uitwerking kunnen geven aan deze wens.”

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/04/aanpak-raarhoeksweg-mogelijk-volgend-jaar-in-beeld

Bron: Salland Centraal / 2-4-2021

Hartkamp Raalte Koopwoningen

Bouw koopwoningen op locatie v.m. Hartkampschool

Bron: VTV Sallandia / 2-4-2021

Bruggehoofd Update Fotos februari 2021

Bron: VTV Sallandia / 27-3-2021

Opdracht voor verbouwing Kerkhuus Heino officieel ondertekend

HEINO - Vorige week woensdag zijn de handtekeningen gezet onder de opdracht om ’t Kerkhuus in Heino te verbouwen. Dat gebeurde door Cees van der Veer, namens het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Heino, Roy Simons van Bouwonderneming Hoppen BV in Heino en Paul Overmars van Overmars Installatie Techniek in Heino. De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Heino had de avond ervoor als eigenaar van het pand al haar fiat gegeven. De verbouwing is gepland van begin mei tot september.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/03/opdracht-voor-verbouwing-kerkhuus-heino-officieel-ondertekend

Bron: Salland Centraal / 20-3-2021

‘Voorrang op woningmarkt voor aan Raalte gebonden starters niet mogelijk’

RAALTE - Het is voor gemeenten niet mogelijk om jongeren met sociale en economische binding voorrang te geven bij toewijzing van een betaalbare woning of kavel. Dat antwoordt het Raalter college van B&W op vragen van GB Raalte over de positie van starters op de woningmarkt. De partij vroeg onder andere of het mogelijk is om daartoe een huisvestingsverordening in te zetten, zodat starters voorrang kunnen krijgen. Juridisch gezien is dat volgens het college niet haalbaar. “De Huisvestingswet 2014 sluit het voeren van sociaal en economische bindingseisen bij koopwoningen en kavels uit.”

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/03/voorrang-op-woningmarkt-voor-aan-raalte-gebonden-starters-niet-mogelijk

Bron: Salland Centraal / 18-3-2021

GB Raalte ziet mogelijkheden voor Overijssels Kanaal

RAALTE - GemeenteBelangen ziet mogelijkheden voor de gemeente Raalte om aansluiting te zoeken bij een project van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dat heeft namelijk geld gereserveerd voor onderhoud aan het Overijssels Kanaal. Zo wordt het kanaal onder andere uitgebaggerd, wordt de beschoeiing vervangen en worden de oevers verduurzaamd. Wat GemeenteBelangen betreft zou dit voor de gemeente koppelkansen bieden als het gaat om het ontwikkelen van de recreatieve en toeristische functie van het Overijssels Kanaal. “Ook bij het aantrekkelijk maken van het centrum van Raalte van bijvoorbeeld het opknappen van de MOK-werfjes zouden we hiervan kunnen profiteren”, zo schrijft de partij.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/03/gb-raalte-ziet-mogelijkheden-voor-overijssels-kanaal

Bron: Salland Centraal

Vergroening Stationsstraat Raalte 2021

Youtube: www.youtube.com/watch?v=_zVAQb5Z5rs
Bron: Gemeente Raalte / 10-3-2021

Hoe ziet het centrum van Raalte er straks uit?

We gaan aan de slag met de Grote Markt en de Plas in het centrum van Raalte. Daarom vroegen we inwoners op basis van drie ontwerpscenario’s hoe het centrum eruit moet komen te zien. Bijna de helft van de 1516 deelnemers geeft de voorkeur aan het scenario ‘Kleinschalig plein’. In dit scenario is er ruimte voor groen én voor evenementen. De gegeven input wordt nu verwerkt tot een programma van eisen waarmee een definitief ontwerp kan worden gemaakt.

Afgelopen januari konden inwoners drie verschillende ontwerpscenario’s voor het centrum van Raalte bekijken. Dit waren het Groene Plein, het Kleinschalige Plein en het Evenementenplein.

Maar liefst 45% van de inwoners gaf de voorkeur aan het Kleinschalige Plein. Dit plein geeft ruimte aan groen én elkaar kunnen ontmoeten op evenementen. Water, groen en de vormen in het straatwerk geven dit plein volop beleving. 33% van de inwoners koos voor het Groene Plein en 22% koos voor het Evenementenplein.

Lees verder: www.raalte.nl/projecten/centrum-raalte

Bron: Gemeente Raalte

Nieuwe huurders naar de Buitengewoonthuiswoningen in Salland II

RAALTE - Aan de rand van de nieuwbouwlocatie Salland II in Raalte staan zestien huurwoningen klaar om bewoond te worden. SallandWonen heeft inmiddels de sleutels overhandigd aan de nieuwe bewoners.

De zestien middelgrote huurwoningen, zogenaamde ‘buitengewoonthuiswoningen’, zijn geschikt voor één - en tweepersoonshuishoudens. Zowel jonge als oudere huurders met of zonder zorgvraag kunnen uitstekend wonen in deze woningen. Die zijn energiezuinig gebouwd, wat de huurders gaan merken in de portemonnee.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/03/nieuwe-huurders-naar-de-buitengewoonthuiswoningen-in-salland-ii

Bron: Salland Centraal / 10-3-2021
Foto: VTV Sallandia

Werkzaamheden aan Ramelerbrug

ZWOLLE - De provincie Overijssel voert momenteel (tot en met 19 februari) werkzaamheden uit aan de Ramelerbrug in Heeten. Het beweegbare deel van de brug wordt vervangen aangezien dat toe is aan een opknapbeurt. Zo kan deze brug na het onderhoud de komende 25 jaar weer veilig gebruikt worden. Voor fietsers geldt een omleidingsroute. Dit betekent dat fietsers in januari gebruik maken van een tijdelijk fietspad langs de brug. Dit tijdelijke fietspad wordt goed afgeschermd van de hoofdrijbaan. Daarna is er in maart en april nogmaals een omleiding voor het fietsverkeer vanwege de afrondende werkzaamheden.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/02/werkzaamheden-aan-ramelerbrug

Bron: Salland Centraal

Voorbereiding maatregelen Vlaminckhorstweg in laatste fase

HEINO - PB Heino meldt dat de voorbereiding van de maatregelen om de verkeersveiligheid op de Vlaminckhorstweg zich in de laatste fase bevinden. Recentelijk hebben de gemeente, de werkgroep Vlaminckhorstweg en Plaatselijk Belang Heino daarover met elkaar overlegd. De gemeenteraad heeft 50.000 euro gereserveerd voor de uitvoering.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/02/voorbereiding-maatregelen-vlaminckhorstweg-in-laatste-fase

Bron: Salland Centraal

videobeelden Bruggehoofd / 30-1-2021

videobeelden Bruggehoofd / 23-1-2021

Stedenbouwkundig plan Franciscushof-Zuid vastgesteld

RAALTE - Het Raalter college van B&W is akkoord met het stedenbouwkundig plan voor het nieuwbouwplan Franciscushof-Zuid. De gemeente gaat nu aan de slag met het ontwerpbestemmingsplan voor dit terrein langs de N35 (ten zuiden van het al gerealiseerde deel van de wijk). Het is de bedoeling dat er circa 163 woningen komen. Het gaat om rijtjeswoningen (koop én huur), twee-onder-één-kappers en vrijstaande woningen. De gemeente verwacht dat de schop begin 2022 de grond in kan.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2021/01/stedenbouwkundig-plan-franciscushof-zuid-vastgesteld

Website: www.franciscushof.nl/stedenbouwkundigplan
Bron: Salland Centraal / 20-1-2021

Laatste fotos Herinrichting Almelosestraat

Laatste foto's van de herinrichting van de Almelosestraat in Raalte. Het project is gereed.

Bron: VTV Sallandia / 13-01-2021

videobeelden Bruggehoofd / 13-1-2021

Nieuwbouwkavels Veldegge Heeten (2021)

Youtube: www.youtube.com/watch?v=T-5Y45j_YWQ
Bron: Gemeente Raalte

Nieuwbouw 't Broeck fase 3 (2021) - Broekland (gemeente Raalte)

Youtube: www.youtube.com/watch?v=ZdJiktCw8xs
Bron: Gemeente Raalte

Veel steen of vooral water en groen? Centrum Raalte krijgt facelift

Het centrum van Raalte gaat op de schop. Het moet gezelliger worden, meer eenheid uitstralen en bovendien moeten bezoekers er graag voor langere tijd blijven. Donderdag presenteerde de gemeente Raalte samen met IAA Architecten uit Enschede drie schetsen. Het woord is nu eerst aan de inwoners van Raalte.

Raalte heeft keuze uit drie scenario’s voor De Plas en de Grote Markt: veel groen, een kleinschalig plein of een evenementenplein.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/1494425/Veel-steen-of-vooral-water-en-groen-Centrum-Raalte-krijgt-facelift

Bron: RTV Oost / Ties van der Heide / 7-1-2021

Herinrichting Almelosestraat Raalte / 28-5-2020 t/m 20-9-2020

De reconstructie van de Almelosestraat in Raalte.

Youtube: www.youtube.com/watch?v=013jUOKE1kk

Bron: VTV Sallandia / 31-12-2020

Groot onderhoud woningen Westdorp Raalte / 2020

Locatie: Verheijdenstraat / Göbelstraat / Raalte

Datum: februari t/m mei 2020

Youtube: www.youtube.com/watch?v=2v827oyT7Qs

Video: VTV Sallandia / 27-12-2020

Bruggehoofd Raalte / Mortelschroefpalen boren / 2020

Mortelschroefpalen boren

Youtube: www.youtube.com/watch?v=Rg0aieukAkg

Bron: VTV Sallandia / Video: Joop Haarsman

Westdorp voorlopig niet van het gas af

RAALTE - De Raalter wijk Westdorp gaat voorlopig niet van het gas af. Dat is de conclusie na een haalbaarheidsonderzoek door de gemeente. Het alternatief dat nu het meest geschikt lijkt voor de wijk is een volledig elektrische oplossing (denk aan een waterpomp). De hoge investeringskosten voor volledig elektrisch koken en verwarmen, wethouder Frank Niens noemt in die context een bedrag van minimaal 20.000 euro per woning, maken dat de gemeente heeft besloten de wijk voorlopig niet aardgasvrij te maken.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2020/12/westdorp-voorlopig-niet-van-het-gas-af

Website: www.raalte.nl/westdorp
Bron: Salland Centraal / 23-12-2020

FOTO/VIDEO REPORTAGES

VTV SALLANDIA WEBSITES