UPDATE: VIDEO TRUCKRUN RAALTE 2024

Reactie plaatsen

Reacties

André Vermeulen
14 dagen geleden

Het belang van de Europese Unie raakt ons allemaal
In juni vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. De uitkomst hiervan is niet zonder betekenis voor Nederland.
In een tijd waarin extreemrechtse partijen met hun nationalistische ideologie de Europese Unie afwijzen en zich trouwe aanhangers van Poetin tonen, is het belangrijk om de waarde van de EU voor Nederland te benadrukken.
Het lidmaatschap van de EU bevordert niet alleen economische groei en stabiliteit, maar geeft Nederland ook een stem in de aanpak van wereldwijde problemen.
Een nationalistische koers zou de internationale positie van ons land ernstig verzwakken.
De EU vergroot de handelsmogelijkheden voor Nederlandse bedrijven en stimuleert economische investeringen. De EU bevordert ook sociale rechtvaardigheid met maatregelen zoals de minimumloonrichtlijn en initiatieven ter verbetering van de positie van vrouwen.
Bovendien draagt de EU bij aan vrede in Europa en biedt het een platform voor de gezamenlijke aanpak van wereldwijde problemen. Denk hierbij aan migratie, terrorisme en klimaatverandering. Zo werkt de EU aan een doeltreffender migratiebeleid en heeft zij zich ertoe verbonden om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen.
Kortom, kies voor veiligheid en welvaart door samenwerking. Stem op partijen die het belang van een sterke Europese Unie benadrukken en zich op die manier inzetten voor een betere toekomst voor Nederland.

André Vermeulen
6 maanden geleden

De toekomst van Nederland hangt af van onze keuzes
Bij de Tweede Kamerverkiezingen kunnen ook de inwoners van Raalte stemmen voor een rechtvaardiger en duurzamer Nederland.
In een rechtvaardige samenleving heeft iedereen gelijke kansen. Dit bereiken we door de belangen van werknemers beter te beschermen, de kloof tussen arm en rijk te verkleinen en betaalbare woningen te bouwen.
Om een duurzame samenleving te creëren moeten we nu investeren in schone en veilige energie, duurzame landbouw en milieuvriendelijk openbaar vervoer. Daarnaast moeten we resoluut optreden tegen milieuvervuiling. Zo bouwen we samen aan een betere toekomst voor iedereen.

André Vermeulen.