NIEUWS NIEUWBOUW RAALTE 2022

Nieuw plan Franciscushof Zuid naar de raad

RAALTE - Het Raalter college van B&W legt het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor de ontwikkeling van het bouwplan Franciscushof Zuid voor aan de raad. Die keurde een voorgaande versie nog af. De kritiek betrof toen het woonprogramma, de verkaveling, zorgen over de ontsluiting van het achterliggende gebied (Schubertstraat), de geluidsnormen en onduidelijkheid over de plannen aangaande Knooppunt Raalte (Kruispunt Bos).Raalte heeft geprobeerd om het bestemmingsplan in grote lijnen intact te houden. Dit om te voorkomen de gehele juridische procedure opnieuw zou moeten. Het plangebied meet ongeveer 24 hectare. Dat moet zo meteen ruimte bieden aan 171 woningen, acht meer dan in het aanvankelijke plan.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/09/nieuw-plan-franciscushof-zuid-naar-de-raad

Bron: Salland Centraal / 22-9-2022

Beekman Elektro maakt nieuwe stap van centrum Raalte naar de Zegge VII

RAALTE - Al 48 jaar is Beekman Elektro gevestigd aan de Stationsstraat 40, in het centrum van Raalte. Maar nu is de tijd gekomen om een nieuwe stap te maken. Beekman Elektro heeft namelijk een bedrijfskavel gekocht op de Zegge VII, op de hoek van de Heesweg en de Ampèrestraat.

Het gaat om een kavel van 3.000 m2 voor de bouw van een nieuw pand. Eigenaar Erik Beekman hoopt eind december, begin januari te starten met de bouw.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/09/beekman-elektro-maakt-nieuwe-stap-van-centrum-raalte-naar-de-zegge-vii

Bron: Salland Centraal / 21-9-2022

Palazzo schenkt 2.500 euro aan Hospice Raalte

RAALTE - Architectenbureau Palazzo uit Holten heeft een cheque van 2.500 euro geschonken aan het Hospice in Raalte. Het bureau, dat al jaren betrokken is bij het Hospice, heeft ook het ontwerp voor de tweede uitbreiding gemaakt. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Begin oktober vindt de officiële opening plaats.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/09/palazzo-schenkt-2-500-euro-aan-hospice-raalte

Bron: Salland Centraal / 15-9-2022

Gemeente start ondanks bezwaarprocedure met bouwrijp maken grond Molenwijk

RAALTE - Het bestemmingsplan van nieuwbouwlocatie Molenwijk in Heino is vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan is vanwege drie bezwaarschriften echter nog niet onherroepelijk. De Raad van State gaat de bezwaarschriften behandelen, maar heeft momenteel erg lange wachttijden. Vanwege de grote vraag naar woningen start de gemeente alvast met het bouwrijp maken van de locatie.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/09/gemeente-start-ondanks-bezwaarprocedure-met-bouwrijp-maken-grond-molenwijk

Website: www.raalte.nl/woningbouw-heino

Bron: Salland Centraal / 13-9-2022

Verzoek tot behoud fabrieksschoorsteen Fa. Douma

RAALTE - Erfgoedvereniging Bond-Heemschut Overijssel, de Stichting Fabrieksschoorstenen en de Historische Vereniging Raalte en Omstreken hebben op 31 juli j.l. een verzoek ingediend bij de Gemeente Raalte, om de fabrieksschoorsteen van de voormalige timmerfabriek van de Fa. Douma aan de Kanaalstraat OZ 13, aan te wijzen tot gemeentelijk monument.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/08/verzoek-behoud-fabrieksschoorsteen-fa-douma

Bron: Salland Centraal / 21-8-2022

Vijftigste buitengewoonthuiswoning van SallandWonen gereed

RAALTE/NIEUW HEETEN - Vier huurders uit Nieuw Heeten hebben vorige week maandag de sleutels ontvangen van hun nieuwe huurwoning in het nieuwbouwplan Marissink in Nieuw Heeten. Dat gebeurde op een feestelijke manier omdat het ook gaat om de vijftigste buitengewoonthuiswoning die SallandWonen met aannemer Valk in verschillende dorpen (Heeten, Broekland, Heino, Olst en Raalte) heeft gebouwd.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/08/vijftigste-buitengewoonthuiswoning-van-sallandwonen-gereed

Bron: Salland Centraal / 3-8-2022

Gemeente koopt grond aan voor nieuwe woningbouwlocatie Mariënheem

RAALTE - Mariënheem krijgt een nieuwe woningbouwlocatie aan de Hellendoornseweg. De gemeente Raalte heeft hiertoe dik drie hectare grond gekocht van de eigenaar van Hellendoornseweg 37/37a.

In 2020 zijn de laatste kavels in nieuwbouwplan De Wörmink vergeven. Daarna is er een verkenning gestart naar een nieuwe woningbouwlocatie. Daaruit bleek dat alleen de locatie aan de Hellendoornseweg in aanmerking kwam.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/07/gemeente-koopt-grond-aan-voor-nieuwe-woningbouwlocatie-marinheem

Bron: Salland Centraal / 26-7-2022

Pan Oston groeit door op De Zegge VII in Raalte

RAALTE - Pan Oston gaat een extra bedrijfshal bouwen naast zijn bestaande pand aan de Herzstraat op bedrijventerrein De Zegge VII. Het Raalter bedrijf is gespecialiseerd in het maken en ontwerpen van oplossingen voor de informatie-, ontvangst-, transactie- en afrekenprocessen.

In totaal koopt het bedrijf dik 6.000 vierkante meter extra grond aan om verdere groei mogelijk te maken.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/07/pan-oston-groeit-door-op-de-zegge-vii-in-raalte

Bron: Salland Centraal / 8-7-2022

Plannen voor appartementen in kantoorgebouw Arkelstein 2

RAALTE - Het is de bedoeling om circa zestig Oekraïense vluchtelingen en mensen die dringend tijdelijke woningruimte zoeken onder te brengen in het al jaren leegstaande kantoorgebouw Arkelstein 2 bij Kruispunt Bos in Raalte. Pandeigenaar Rob Knobben wil daartoe 31 appartementen laten realiseren in het vier verdiepingen tellende gebouw.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/06/plannen-voor-appartementen-in-kantoorgebouw-arkelstein-2

Bron: Salland Centraal / 22-6-2022

Aanpak knooppunt Bos bij Raalte 48 miljoen euro duurder dan verwacht: "We moeten keuzes maken"

De aanpak van knooppunt Bos bij Raalte gaat 48 miljoen euro meer kosten dan was begroot. Dat meldt de provincie dat als één van de oorzaken 'een behoorlijke inflatie' noemt. "Het project komt niet in gevaar, maar we moeten wel keuzes maken", zegt verantwoordelijk gedeputeerde Bert Boerman.
 
"Het is gigantisch als je ziet wat de inflatie doet, wat de prijzen hebben gedaan in de grond- weg- en waterbouw", zegt Boerman. "Die inflatie is enorm. Dat gaat echt over tussen de twaalf en vijftien miljoen euro, alleen al wat dat betreft. Daarnaast is het ontwerp ook op onderdelen aangepast om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Er zijn wat wensen meegenomen en al met al heeft dat ook geleid tot hogere kosten."
 

 

Bron: RTV Oost / 21-6-2022

Inloopavonden over aanpak stations Raalte en Heino

Plannen moeten onder andere zorgen voor snellere verbinding tussen Zwolle en Enschede

RAALTE - ProRail houdt in samenwerking met de gemeente Raalte op maandag 30 en dinsdag 31 mei twee inloopbijeenkomsten over de plannen voor de aanpak van de stations in Heino en Raalte. Tijdens de bijeenkomsten krijgen belangstellenden de gelegenheid om de plannen te bekijken en vragen te stellen. Tevens kunnen omwonenden zich aanmelden om mee te denken over de verdere uitwerking van de plannen voor de directe omgeving van de stations.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/05/inloopavonden-over-aanpak-stations-raalte-en-heino

Bron: Salland Centraal / 27-5-2022

Bruggehoofd Raalte / 2020-2022

Youtube: www.youtube.com/watch?v=r9rU3veji08

Bron: VTV Sallandia / 12-5-2022

Alle woningen SallandWonen voorzien van rookmelders

RAALTE - Vanaf 1 juli moeten alle woningen op elke woonverdieping (met verblijfsruimte) een rookmelder hebben. SallandWonen heeft inmiddels alle woningen aangepakt. Overal zijn rookmelders gecontroleerd, vervangen en/of geplaatst. De operatie is in 2018 begonnen en heeft ruim drie jaar geduurd.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/04/alle-woningen-sallandwonen-voorzien-van-rookmelders

Bron: Salland Centraal / 14-4-2022

Hospice Raalte maakt voorzichtig begin met uitbreiding

RAALTE - Hospice de Cirkel in Raalte wordt de komende tijd verbouwd. Twee weken geleden passeerde de koopakte voor de grond de notaris. Het is de bedoeling om het hospice uit te breiden met een gastenkamer en een familiekamer. Dat moet gebeuren op een (klein) deel van het open grasveld aan de kant van de Horizon. De financiering is nog niet rond, maar inmiddels is al wel, vooruitlopend op de start van de bouw, een begin gemaakt met het bouwrijp maken van de grond voor de nieuwe berging.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/04/hospice-raalte-maakt-voorzichtig-begin-met-uitbreiding

Bron: Salland Centraal / 12-4-2022

Raalte overweegt woningbouw op kantoorgrond

De gemeente Raalte overweegt een stuk grond dat gereserveerd is voor de bouw van kantoorpanden in te zetten voor woningbouw. “De afgelopen jaren is er nauwelijks behoefte aan nieuwe kantoren en hier lijkt voorlopig geen verandering in te komen. Gelijktijdig is er een grote vraag naar woningbouw,” schrijft het gemeentebestuur aan de gemeenteraad. Binnenkort is er een bijeenkomst voor buurtbewoners.
 
Het gaat om een stuk grond bij Raalte-Noord, tussen de rijksweg N35 en de Burgemeester Zuidwijklaan. Aan de grond grenst aan de ene kant een bedrijventerrein met kantoorpanden, aan de overkant van de weg ligt een woonwijk.
 
Op de grond waarover nu gesproken wordt, zouden eigenlijk kantoorpanden moeten verrijzen. Het perceel is in bezit van projectontwikkelaar Oude Wolbers-Timmerhuis Projecten. Door de ‘veranderende marktomstandigheden sinds 2008’ is de grond nog steeds onbebouwd.
 

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/2085108/raalte-overweegt-woningbouw-op-kantoorgrond

Bron: RTV Oost / Ties van der Heide / 7-4-2022

Eigenaren van landgoed bij Heino maken bezwaar tegen aanpassingen N35

Eigenaren van landgoed De Gunne maken bezwaar tegen aanpassingen aan de N35 bij Heino-Noord. De weg wordt aangepast om verkeersveiligheid de verbeteren, maar volgens de bezwaarmakers wordt er te weinig gekeken naar de impact op de natuur. De gemeente Raalte wil nog niet reageren op dit bezwaar, dat eind vorige maand is ingediend.
 
De familie is al 300 jaar eigenaar van het landgoed. Volgens Diederik van Sonsbeeck, woordvoerder van de familie, wordt het landgoed minder goed bereikbaar door de aanpassingen. Ook het milieu is een reden om bezwaar aan te maken. "Ze willen een deel van het land een nieuwe bestemming geven, van 'natuur' naar 'verkeer'."
 
"Dat heeft mogelijk grote gevolgen", zegt Van Sonsbeeck. "Zo is er naar onze mening onvoldoende onderzoek gedaan naar de impact op de flora en fauna. In het onderzoek van de gemeente wordt alleen gekeken naar vier soorten, vogels, vleermuizen, eekhoorns en de das. Maar er leeft daar nog veel meer. Bovendien zou bij de aanleg van het nieuwe stuk weg extra straatverlichting komen, wat volgens ons grote invloed kan hebben op de aanwezige dassentunnels."
 

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/2083775/eigenaren-van-landgoed-bij-heino-maken-bezwaar-tegen-aanpassingen-n35

Bron: RTV Oost / 5-4-2022

Bruggehoofd Raalte / 1-4-2022

Youtube: www.youtube.com/watch?v=ZwIwwQhyI58

Bron: VTV Sallandia / 1-4-2022

Inloopbijeenkomst N35 Wijthmen-Nijverdal in Raalte

ZWOLLE - De provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen aan een aantal maatregelen om de veiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Op woensdag 30 maart van 19.00 tot 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst over de deeltrajecten Heino Noord en Heino-Raalte in het gemeentehuis van Raalte.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/03/inloopbijeenkomst-n35-wijthmen-nijverdal-in-raalte

Bron: Salland Centraal / 26-3-2022

College in principe akkoord met woningbouwplan Van der Vechte

RAALTE - Het Raalter college van B&W wil medewerking verlenen aan het principeverzoek van Valk Bouwontwikkeling BV en Le Clercq Projectontwikkeling BV voor de herontwikkeling van de locatie van het voormalige tuincentrum van Van der Vechte aan de Brinkweg in Heino. Het is de bedoeling om daar elf woningen te bouwen. Het besluit van het college betekent dat er gestart kan worden met de herziening van het bestemmingsplan.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/03/college-in-principe-akkoord-met-woningbouwplan-van-der-vechte

Bron: Salland Centraal / 17-3-2022

‘Gouden single’ voor videoclip ‘De Stratenmaker’

RAALTE - Stratenmakersbedrijf Klink-Nijland heeft een ‘gouden single’ cadeau gekregen voor de videoclip bij het lied ‘De Stratenmaker’. Binnen vijf weken tijd is de videoclip namelijk honderdduizend keer bekeken. De gouden single heeft geen officiële status. Het ging om een cadeau van pr-man Gerben Derks, ter ere van het 25-jarig bestaan van het bedrijf.

Het nummer van de band Doppen’s Textiel werd uitgebracht in verband met dat jubileum. Dit met als doel om het beroep, maar ook de medewerkers van het bedrijf eens in het zonnetje te zetten.

Youtube: www.youtube.com/watch?v=HH7fPAQv-wg

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/03/gouden-single-voor-videoclip-de-stratenmaker

Bron: Salland Centraal / 15-3-2022

Video: Doppen's Textiel

Officieel startschot voor aanleg bedrijventerrein Blankenfoort in Heino

RAALTE/HEINO - Wethouder Wout Wagenmans heeft op woensdag 9 maart de eerste schop in de grond gestoken voor de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort in Heino. Daarmee gaf hij het officiële startsein voor het bouwrijp maken van de grond.

Wethouder Wout Wagenmans reageert verheugd op deze gebeurtenis: “Ik ben blij dat het plan nu daadwerkelijk vorm begint te krijgen. Ondernemend Heino kijkt al lang uit naar de uitbreiding van het bedrijventerrein. Het is mooi dat we als gemeente op deze manier gehoor kunnen geven aan hun wensen.”

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/03/officieel-startschot-voor-aanleg-bedrijventerrein-blankenfoort-in-heino

Ga voor meer informatie naar raalte.nl/uitbreidingblankenfoort

Bron: Salland Centraal / 15-3-2022

N35 tussen Zwolle en Haarle deze week ‘s avonds en ‘s nachts deels afgesloten

REGIO - In de avonden en nachten van dinsdag 15, woensdag 16 en vrijdag 18 maart werkt Rijkswaterstaat aan het onderhoud van de N35. Tussen Zwolle en Haarle is gedurende drie nachten een deel van de N35 in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met omleidingsroutes en een extra reistijd van tien tot dertig minuten.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/03/n35-tussen-zwolle-en-haarle-deze-week-s-avonds-en-s-nachts-deels-afgesloten

Bron: Salland Centraal / 14-3-2022

Bedrijventerrein De Zegge Raalte / 11-3-2022

Ontwikkeling raalter bedrijventerrein De Zegge

Locatie: De Zegge 7 / 11 maart 2022

Youtube: www.youtube.com/watch?v=vHxfrKXbjCc

Bron: VTV Sallandia / 13-3-2022

Raalter college wil gevelfonds verkennen, maar wacht verder af

RAALTE - Het Raalter college van B&W is van plan om de mogelijkheden voor een gevelfonds voor het centrum van Raalte te verkennen, maar wacht verder eerst nog even af. Er hebben zich namelijk al meerdere pandeigenaren gemeld met plannen om zelf hun gevels aan te pakken. Dat meldt het college naar aanleiding van eerdere vragen van VVD Raalte.

“We willen deze ontwikkeling monitoren en daarbij verkennen of een gevelfonds extra stimulans kan geven om private partijen nog meer in beweging te krijgen om hun gevels en panden aan te pakken”, zo laat het college weten. Ook stelt het college bereid te zijn nader te onderzoeken hoe andere gemeenten een gevelfonds hebben vormgegeven. “Maar zoals hiervoor al is op gemerkt zien wij dat de voorgenomen herinrichting van de openbare ruimte op zich al heeft geleid tot initiatieven bij pandeigenaren.”

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/03/raalter-college-wil-gevelfonds-verkennen-maar-wacht-verder-af

Bron: Salland Centraal / 10-3-2022

Veiligere N35 laat nog zeker vijf jaar op zich wachten

Het gaat nog tot zeker 2027 duren voordat de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal wordt aangepakt. Dat schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vandaag aan de Tweede Kamer. Zowel het Rijk als de provincie willen meerdere aanpassingen aan de N35 doen en stellen daarvoor in totaal 200 miljoen euro beschikbaar.
 
Ministers Harbers heeft vandaag het startschot gegeven voor de zogenoemde MIRT-verkenning, waarbij wordt onderzocht welke infrastructurele maatregelen er genomen moeten worden aan de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. "De doelstelling bestaat uit de verbetering van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid van de N35", schrijft Harbers.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/2071729/veiligere-n35-laat-nog-zeker-vijf-jaar-op-zich-wachten

Bron: RTV Oost / 3-3-2022

Klink Nijland in Raalte viert 25-jarig bestaan met open huis

Herman Nijland en Roland Koerhuis: ‘Wij verkopen geen gebakken lucht, wel machtig mooi werk

RAALTE - Aanpakken, nuchter en laagdrempelig, dat zou het bedrijfsmotto van Klink Nijland in Raalte kunnen zijn. “Soms is dat zelfs een nadeel. Sommige opdrachtgevers willen graag een mooi verhaal. Alleen, wij verkopen geen gebakken lucht, wel machtig mooi werk”, lachen Herman Nijland (56) en Roland Koerhuis (53). Zij zijn de eigenaren van Klink Nijland GWW (grond-, weg- en waterbouw). Het bedrijf viert op zaterdag 5 maart het 25-jarig bestaan met een open huis.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/03/klink-nijland-in-raalte-viert-25-jarig-bestaan-met-open-huis

Bron: Salland Centraal / 2-3-2022

SallandWonen wil 24 zorgeenheden op de Ware in Raalte

RAALTE – Het Raalter college van B&W is bereid om mee te werken aan de plannen van SallandWonen om 24 zorgeenheden te ontwikkelen op de Ware in Raalte. Het gaat om de locatie waar eerder de zusterflat stond (tussen de Zonnehof en de Hartkamp). De beoogde huurders zijn de Parabool en RIBW.

De 24 zorgeenheden moeten verdeeld worden over drie woonblokken (met elk vier beneden- en vier bovenwoningen) en krijgen een oppervlakte van 40 tot 45 vierkante meter. Het is de bedoeling om de indeling flexibel te houden, zodat de eenheden in de toekomst, mocht dat nodig zijn, kunnen worden samengevoegd tot twaalf woningen van ongeveer 90 vierkante meter. Gezien het positieve besluit van het college kan de planologische procedure nu starten.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/02/sallandwonen-wil-24-zorgeenheden-op-de-ware-in-raalte

Bron: Salland Centraal

College akkoord met bestemmingsplan Franciscushof-Zuid

RAALTE - Het Raalter college van B&W stelt de raad voor om akkoord te gaan met het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk Franciscushof-Zuid. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn er enkele zienswijzen binnen gekomen. Die zijn ontvankelijk verklaard. Volgens de gemeente komen daar echter geen ingrijpende veranderingen uit voort. Wel heeft het college inmiddels voor 65 woningen in het gebied een hogere grenswaarde van geluid vastgesteld. Dit in verband met de geluidshinder van de N35. De raad neemt op 17 februari een besluit over het voorstel.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/02/college-akkoord-met-bestemmingsplan-franciscushof-zuid

Bron: Salland Centraal

Verkabelingsplannen Raalte-Zuid van TenneT nu ook zichtbaar

RAALTE - Netbeheerder TenneT is deze week begonnen met de eerste concrete voorbereidingen voor het ondergronds brengen de hoogspanningsverbinding in de Raalter wijken Langkamp en Vloedkampen. Het gaat daarbij om (hand en mechanische) boringen en sonderingen van de bodem, bedoeld om een beeld te krijgen van die bodem en het grondwater(peil). Daarom worden er voor een langere periode ook peilbuizen geplaatst om het grondwaterpeil te meten en watermonsters te nemen.

Het werk wordt deze weken uitgevoerd door medewerkers van TenneT bij het te vernieuwen hoogspanningsstation aan de Westdorplaan en langs het tracé van de hoogspanningsmasten door de wijken. Bij het ondergronds brengen wordt dat huidige tracé gebruikt. Het bedrijf stelt dat bij het werk alleen gemeentelijke grond nodig is. Wel is het mogelijk dat fietspaden gebruikt worden om de benodigde apparatuur en voertuigen op de goede locatie te krijgen.

Lees verder: www.sallandcentraal.nl/2022/02/verkabelingsplannen-raalte-zuid-van-tennet-nu-ook-zichtbaar

Bron: Salland Centraal

Raalte start onderzoek naar fiets- en wandelverbinding bij kruispunt Bos

Voor de zomer moet duidelijk zijn of er mogelijk een extra fiets- en voetgangersverbinding kan worden aangelegd bij kruispunt Bos in Raalte. Daarmee wordt een motie uitgevoerd die in november werd aangenomen.

In de plannen voor het kruispunt van de N35 en de N348 is geen fiets- en voetgangersverbinding opgenomen, omdat het budget er niet voor was. In november kreeg het gemeentebestuur de opdracht om te onderzoeken of er toch een verbinding tussen Raalte-Noord en het westen van het dorp kan worden aangelegd.

Het projectteam Knooppunt Raalte gaat het onderzoek uitvoeren, in opdracht van de gemeente, de provincie en Rijkswaterstaat. De kosten komen voor rekening van de gemeente.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/2057045/Raalte-start-onderzoek-naar-fiets-en-wandelverbinding-bij-kruispunt-Bos

Bron: RTV Oost / 28-1-2022

Gemeentehuis Raalte wordt na verbouwing deels verhuurd

Het gemeentehuis van Raalte wordt na een verbouwing, die 3,7 miljoen euro kost, deels verhuurd. Dat heeft de Raalter gemeenteraad donderdagavond besloten. Het gebouw aan de Zwolsestraat moet duurzamer worden, wordt geschikt gemaakt voor flexwerken en videovergaderingen. Ook worden ruimten als de gemeenteraadszaal, trouwzaal en de kelder zo ingericht dat ze voor meer verschillende bijeenkomsten kunnen worden gebruikt.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/2053725/Gemeentehuis-Raalte-wordt-na-verbouwing-deels-verhuurd

Bron: RTV Oost / Ties van der Heide / 20-1-2022

Het plan voor het centrum van Raalte is af. Kijk je mee?

Youtube: www.youtube.com/watch?v=MEu4Z1V07eU

Bron: Gemeente Raalte

‘Troosteloos plein’ in centrum Raalte krijgt facelift: zo komt het eruit te zien

De Grote Markt en De Plas in het centrum van Raalte krijgen een facelift. Eind dit jaar moet de schop in de grond. En dat is nodig ook, vindt architect Theo de Bruijn. Hij omschrijft het huidige uiterlijk als “een redelijk troosteloos plein dat weinig sfeer en gezelligheid uitstraalt.”

Het hele plein krijgt nieuwe bestrating en wordt opgeknipt in drie delen, beschrijft architect Theo de Bruijn. “Voor het Kulturhus komt een plein dat ruimte biedt aan evenementen.”

Het deel tussen de Hema en restaurant Ufuk krijgt vooral groen en terrassen. Die terrassen worden vanaf het midden van het plein verplaatst naar de gevels van de betreffende horecagelegenheden. Alle horecagelegenheden behouden hetzelfde formaat terras.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/2050691/Troosteloos-plein-in-centrum-Raalte-krijgt-facelift-zo-komt-het-eruit-te-zien

Bron: RTV Oost / Ties van der Heide / 12-1-2022

Raadsleden plaatsen vraagtekens bij verhuur deel gemeentehuis Raalte: ‘Niet investeren om te kunnen verhuren’

Alle partijen uit de gemeenteraad van Raalte plaatsen vraagtekens bij het idee om het gemeentehuis flink te gaan verbouwen en daarna een deel ervan te gaan verhuren. Over de noodzaak van de verbouwing zelf zijn de meeste partijen het eens, maar het plan om te gaan verhuren leidt tot veel vragen.

Het gemeentebestuur van Raalte wil het gemeentehuis aan de Zwolsestraat in Raalte een flinke oppepper geven: forse investeringen in duurzaamheid, binnenklimaat en verlichting. Bovendien moeten de werkplekken een update hebben: flexplekken, plekken voor (video-)calls en zogeheten hybride vergaderingen. Dat betekent dat er mensen fysiek bij aanwezig zijn én er mensen via een videoverbinding meepraten.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/2050630/Raadsleden-plaatsen-vraagtekens-bij-verhuur-deel-gemeentehuis-Raalte-Niet-investeren-om-te-kunnen-verhuren

Bron: RTV Oost / Ties van der Heide / 12-1-2022

Raalte wil gemeentehuis voor 3,7 miljoen euro verbouwen en daarna deels verhuren

Het gemeentebestuur van Raalte wil het gemeentehuis flink verbouwen. Totale kosten? Zo’n 3,7 miljoen euro. Na de verbouwing is het plan om een deel van het gemeentehuis te verhuren, omdat ambtenaren ook na de coronacrisis veel thuis blijven werken.

De grootste kosten zitten in het duurzamer maken van het gebouw: de verwarmings- en koelingsinstallatie van het gebouw wordt deels vervangen en aangepast. Ook wordt het pand beter geïsoleerd. Voor de verduurzaming van het gemeentehuis aan de Zwolsestraat wordt zo’n 1,3 miljoen uitgetrokken.

Lees verder: www.rtvoost.nl/nieuws/2050509/Raalte-wil-gemeentehuis-voor-3-7-miljoen-euro-verbouwen-en-daarna-deels-verhuren

Bron: RTV Oost / Ties van der Heide / 12-1-2022